Posted in Բնագիտություն

Օքսիդ

Օքսիդներ

1.Որ նյութերն են կոչվում օքսիդներ։

Թթվածինից, պղինձից և քվարծից։

2.Նշել քեզ ծանոթ օքսիդների օրինակներ։
Թթվային օքսիդներ, հիմնային օքսիդներ, պղինձի օքսիդ։
Na.O, P.O, 

ԴԻՏԵԼ վիդեոն

Posted in Uncategorized

Փոքրիկ սիրտս ո՞ւմ նվիրեմ

Մի օր սենյակումս նստած կարդում էի մի գիրք։ Գիրքը մարդու օրգանների մասին էր։ Հանկարծ տեսա նկարում սիրտ և սկսեցի մտածել, թե իմ փոքրիկ սրտի մեջ ո՞ւմ տեղավորեմ։ Ես մտածեցի, մտածեցի և հասկացա, որ իմ սիրտի մեջ ես չեմ կարող մի մարդու տեղավորել։  Նրա մեջ պետք է տեղավորվել իմ բոլոր սիրած մարդկանց։ Նրանց մեջ են մտնում՝ իմ բարեկամները, հարազատները, ընկերները։ Ամենաառաջինը ես տեղավորեցի մայրիկիս, հայրիկիս, եղբորս, տատիկիս և պապիկիս։ Բայց ես զգացի, որ իմ սրտի մեջ դեռ ազատ տեղ է մնացել։ Այնուհետև տեղավորեցի իմ բարեկամներին։ Հետո զգացի, որ էլի տեղ կա և տեղավորեցի իմ բոլոր ընկերուհիներին։ Իմ սրտում էլի տեղ մնաց։ Բայց այդ դատարկ տեղը ես կթողնեմ ազատ!