Русский, Տնային աշխատանք, Աշուն, Uncategorized

Պաշտպանված՝ Русский. Домашняя работа

Այս բովանդակությունը պաշտպանված է գաղտնաբառով։ Այն դիտելու համար դուք պետք է տրամադրեք ձեր գաղտնաբառը՝

Advertisements
Տնային աշխատանք, Օրվա աշխատանք, Աշուն, Դասարանական աշխատանք, Երկրաչափություն, Uncategorized

Երկրաչափություն. Օրվա աշխատանք.11.10.2019թ

Պարապմունք 6.

Թեմա՝ Հատվածի երկարություն։

Աշխատանք գրքից՝  36-40

S|——————————————————|L

Երկարության միվորներն են՝ 1մմ, 1սմ, 1դմ, 1մ, 1կմ
Շարունակել կարդալ “Երկրաչափություն. Օրվա աշխատանք.11.10.2019թ”

English, Տնային աշխատանք, Աշուն, Uncategorized

English. homework

ESL CONVERSATION QUESTIONS:

 1. When did you start school? Do you remember your first day?
  I start school in Mkhitar Sebastatsi educomplex. I remember my first day, I was very happy and curly. I thouth that it was be very happy and remembery.
 2. How far do you have to travel from home to school? How do you get to school?
  From home to my school is 4-5minutes. I get up half past seven and make to school.
 3. Do you enjoy school life? What did you like and dislike about it?
  I love my school very very very much and my class too. I like all in my school and I pround that I student for mskh.
 4. Who is your favorite teacher? What do you remember about him or her?
  My favorite teacher is Miss Ashghen. Now she doesn’t work in educomplex but I remember her and I love her very much.
 5. What is your favorite subject at school? Why?
  I like all subjects at school, because they all are very funny and that all we must know.
 6. Do you have to wear a uniform to school?
  No, I wear my today clothes and go to school, in our school don’t have a uniform.
 7. How many children are there in your class? What is the best number of students for a class?
  In our class have 29 child.
 8. What do you and your classmates do during your lunch break?
  We play and eat with all our class.
 9. Is there bullying at your school?
  Yes
 10. Do you get a lot of homework? Do you think it helped you learn?
  No, I don’t have many homework, and I think that is true. 
 11. How much sport do you do at school? Is sport important for school kids?
  In our school has 9 sport and it is very craisy.
 12. When students behave badly, how are they punished at your school?
 13. What do you think about physical punishment? Is it effective?
 14. Did you ever skip school? What did you do instead of going to school?
Ֆրանսերեն, Աշուն, Դասարանական աշխատանք, Ինքնաստուգում, Uncategorized

Test France

 • Ես ունեմ պայուսակ, պայուսակը կարմիր է:
  J’ai un sac. Le sac est rouge.
 • Իմ անունը Օֆելյա է:
  Je m”apelle Ofelia.
 • Ինչ է սա, սա սեղան է:
  Que est? Sat an table.
 • Նրա անունը Լևոն է, նա բարձրահասակ է:
  Il s’apelle Levon. Il est grand. 
 • Նրա անունը Ֆալինա է, նա ունի երկար մազեր:
  Elle s”apelle Falina, ella a des chevux longs.
 • Սա Դինան է, նա ունի կապույտ աչքեր:
  C’est Diana, elle a des yeux bleus
 • Սա գրիչ է, այն փոքր է:
  Sat an stylo, il est petit.
 • Նա ունի շագանակագույն մազեր:
  Ell e de chevux bruns.
 • Սա սեղան է, այն մեծ է և շագանակագույն:
  Set un table, ell e grand et bruns.
Տնային աշխատանք, Օրվա աշխատանք, Աշուն, Դասարանական աշխատանք, Երկրաչափություն, Uncategorized

Երկրաչափության. Օրվա աշխատանք. 10.10.2019թ

Պարապմունք 5.

Թեմա՝ Երկրաչափական պատկերների հավասարությունը:

Հիշիր:

Երկրաչափության մեջ միևնույն ձևը և նույն չափերն ունեցող երկու պատկերներն անվանում են հավասար պատկերներ:

Հատվածի այն կետը, որ կիսում է այդ հատվածը, այսինքն՝ այն տրոհում է երկու հավասար հատվածների, կոչվում է հատվածի միջնակետ:

Անկյան գագաթից ելնող ճառագայթը, որն այն տրոհում է երկու հավասար անկյունների, կոչվում է անկյան կիսորդ:
aok
Շարունակել կարդալ “Երկրաչափության. Օրվա աշխատանք. 10.10.2019թ”

Տնային աշխատանք, Աշարհագրություն, Աշուն, Uncategorized

Աշխարհագրություն. Տնային աշխատանք.

Դասի հղումը

1․ Նշել 5 բնական գիտություն, որոնք կապված են աշխարհագրության հետ
Կենսաբանություն, հասարակագիտություն, ֆիզիկա, տնտեսագիտություն և բնապահպանագիտություն:
Շարունակել կարդալ “Աշխարհագրություն. Տնային աշխատանք.”

Մայրենի, Տնային աշխատանք, Աշուն, Գրականություն, Uncategorized

Պաշտպանված՝ Հայոց լեզու Գրականություն. Տնային աշխատանք. Հոկտեմբերի 9

Այս բովանդակությունը պաշտպանված է գաղտնաբառով։ Այն դիտելու համար դուք պետք է տրամադրեք ձեր գաղտնաբառը՝