Posted in Մայրենի, Շարադրություն, Պատմվածք, Վախթանգ Անանյան, Տնային աշխատանք

Վախթանգ Անանյան Նախագիծ

Ինձ  շա՜տ  դուր  եկավ    Վախթանգ  Անանյանի   պատմվածքները,   նրանք  շատ   հետաքրքիր  են,  ուսուցողական  և   համարյա   նրա   պատմվածքների   մեծ  մասը   կենդանիների  մասին  են:   Մենք   նաև   պատմվածքներից  շատ  բան  ենք   իմանում  օրինակ,  որ   միայն  մարդը  չէ,  որ  սիրտ  ունի    այլև  սիրտ  ուինի  կենդանին,   նրանք  նույնպես   ցավ  են  զգում,   անհանգստանում  են,   երբ  իրենց  ձագերին   վտանգ  է  սպառնում:   Երբ   կենդանիները  իրենց  տիրոջը  շա՜տ  են  սիրում  և   տերը  իրնց ,   նրանք  շատ   ուրախ  եբն  լինում,   բայց  երբ  նրանց  տերը  մահանում  է   նրանք  շատ  են   տխրում  և  նույնպես  մահանում  են:    Նաև   երբ    կենդանիյին   իր   ընտանիքից   կտրում  ենք   և   բերում   ձեր  տուն,   նրանք   միևնույն  է   կարոտում  են  իրենց   ընտանիքին,   և  շատ   հնարավոր  է ,   որ   նույնիսկ   փախչեն:

  Ու,   քանի  որ   այս   ամիս  Վախթանգ  Անանյանի   հետքերով    նախագիծն  է  մեզ  մոտ,   մենք   կարդում  ենք   միայն  Անանյան,  ճամփորդում  ենք  տարբեր  վայրեր,   և  տեղեկություն  հավաքում   նրա   մասին:   Եվ  մեզ  շա՜տ  է  դուր  գալիս   նրա  մասին  տեղեկություններն   ու  նրա  պատմվածքները:

 

      Մենք   մարտի   24-ին    գնացել   էինք   Արարատի   մարզ,   որպեսզի   Վախթանգ   Անանյանի   մասին   տեղեկություն հավաք   էինք:     Մենք   գնացինք  Արարատի  միջնակարգ  դպրոց   և   տեսանք,   թե   ինչպես   են  նրանք  սովորում:   Հետո   մենք  գնացինք   մարզի  գյուղապետարանը:   Այնտեղ  կային  երեխաների   ձեռքերոց  պատրաստված  բաները  օրինակ՛   իրենց  գյուղը  կամ  նկարները,  դաշտերը:   Եվ  նորից  մտանք   այդ   նույն  դպրոցը  ու   իններորդ   դասարանցիների  հետ   սկսեցինք   Վախթանգ   Անանյանի  մասին  խոսել  և   նրա   պատմվածքներրը   քննարկել:   Եվ  մենք  հետո   ցույց   տվեցինք  նրանց  մեր  կրթահամալիրի  հասցեն,   որպեսզի   նրանք  նույնպես   կարողանան   մասնակցել   ֆլեշմոբերին:   Ու  մենք   ռադիո   արեցինք   Վախթանգ   Անանյանի  մասին:   

Հետո   մենք   գնացինք   բնապահպանական  կենտրոն  և  տեսանք  շներին,   աղջիկ   առյուծներ,  ձիերի   և  մի  շատ   գեղեցիկ  ամրոց,   որը  պետք  էինք   բարձրանալ,   բայց  մեր  ժամանակը  չհերիքեց:   Եվ  մենք   հետո    վերադարձանք   տուն:

,    ,     ,    ,       ,       ,      ,        ,     ,       

 

 

Posted in English, Շարադրություն, Պատմվածք, Տնային աշխատանք, Թարգմանություն, տեքստ

Cow — Կովը

                                                     Cow

Margaret, a hen, lived with her friend the grasshopper. They lived in miserable conditions as they had spent all the earned money. To add to this their friend, cow had died and they did not know what to do. “If only the good Lord would give us another cow!” they sighed, “We shall never be able to buy another one.” “Work with faith and the Lord will help you,” said their neighbour, the dog. “What can we do?” asked the hen. The dog replied, “You must work harder. You both are expert spinners, embroiders and sewers. Work for some extra hours and you will earn more than you have done up to now. Also decrease your expenses. Put aside what you earn in your extra-work hours and soon you will have enough money to buy a good cow.” The hen and the grasshopper followed the advice of the dog and at the end of the year they had the necessary money for the cow. They also make a better living through their saving.

MORAL :Rich rewards will come to him, who works on with simling vim.

 

 

 

Թարգմանություն  հայերեն

                                                      Կովը

        Մարգարիտ  անունով  հավն   ապրում  էր  իր  ընկեր  մորեխի   հետ:   Նրանք  ապրում  էին  ծանր  պայմաններում,  քանի  որ  ծախսել  էին  իրենց   ողջ   վաստակած   գումարը:  Շուտով  նրանց  կովը  սատկեց  և  նրանք   չգիտեին  ինչ  անել:  <<Եթ՜ ե  միայն  բարի   Աստված  մեզ   մեկ   այլ  կով  տար>>,-նրանք  խորը  հոգոց   հանեցին:   <<Մենք  երբեք  ի  վիճակի  չենք  լինի  նոր  կով  գնել>>:   <<Աշխատե՛ք  հավատքով  և  Աստված  կօգնի  ձեզ>>,-ասաց  հարևան  շունը:   <<Ի՞նչ  կարող  ենք    անել>>,- հարցրեց  հավը:   Շունը  պատասխանեց,-<<Դուք  պետք  է   ավելի  ջանասիրաբար  աշխատեք:  Դուք   երկուսդ  էլ  հմուտ   դերձակներ  և   ասեղնագործողներ  եք:   Աշխատե՛ք  ավելի  երկար  և  դուք  կվաստակեք  ավելին,  քան  մինչ  այժմ:  Նվազեցրե՛ք   նաև   ձեր  ծախսերը:  Մի  կողմ  դրեք   ձեր  վաստակած    գումարը   և  շուտով  դուք  կունենաք  բավականաչափ   գումար  լավ  կով  գնելու  համար>>:   Հավը   և   մորեխը   հետևեցին  շան  խորհրդին  և   տարվա   վերջում  նրանք   հավաքեցին  անհրաժեշտ  գումարը  կով  գնելու  համար:   Նրանք   նաև   խնայողության  շնորհիվ    սկսեցին  ավելի  լավ  ապրել: 

 

Առակի  բարոյախոսությունը-Հարստությունը  կգա  նրա  մոտ,   ով  աշխատում  է  ժպիտով  և  նվիրվածությամբ:

 

grasshopper-մորեխ

miserable-խղճուկ

condition-պայման

to  earn-վաստակել

to die-մահանալ

to  sigh-հոգոց  անել

neighbour-հարևան

faith-հավատք

to reply-պատասխանել

sewer-դերձակ,  կարող

to decrease-նվազեցնել,  իջեցնել

expenses-ծախսեր

to put aside-մի  կողմ  դնել

soon-շուտով

to follow the advice-հետևել  խորհրդին

necessary- անհրաժեշտ

 

Posted in Մայրենի, Շարադրություն, Պատմվածք, Վախթանգ Անանյան, Տնային աշխատանք, տեքստ

«Ծովի տղան»

Կարդալ, բացատրել վերնագիրը /Ինչու է կոչվում Ծովի տղան/:

 

Այս   տեքստը  կոչվում  է  <<Ծովի  տղան>>,   որովհետև    հիմնականում  ծովի   մասին   են  խոսում:   Եվ  մի  փոքրիկ  տղա,   որ   նույնպես   գլխավոր  դերում  է   և  շատ   լավ   ճանաչում   է  Ծովը,   նրան   համարում   են  Ծովի   տղան,   զգում  է,   երբ  է   վտանգը    մոտենում,   երբ   ծովի   վրայեն,   գիտի  որտեղ  կա   ձուկ,   մի   խոսքով   ծովը   շատ   լավ   գիտի :    Այդիսկ   պատճառով   տեքստի   վեռնագիրը   կոչվեց   <<Ծովի   տղան>>

Posted in English, Շարադրություն, Պատմվածք, Թարգմանություն, տեքստ

The dog and His Master — Շունը և իր Տերը

 

                                     The dog and His Master

 

There lived a hunter in a village with his family. He alsօ had a pet dog that was very faithful.  One day,   the hunter had to leave the house for one day, so he went to the city with his wife. He left his son with his faithful dog. That night , a wolf came into the house and attacked the baby. On seeing this, the faithful dog pounced over the wolf and fought with him. After a long fight the dog killed the wolf.

The next morning, the hunter and his wife returned from the city. The dog was waiting outside for his master. When he saw his master, he licked its feet. The hunter saw the stains of blood on the dog’s mouth. He thought that the dog had killed his son. He became very angry and killed the dog with his gun. Then he rushed inside to have a look at the baby. When he found his son safe inside him, he wept bitterly.

 

MORAL :Haste makes waste.

 

 

 

 

   Թարգմանություն

                                         Շունը  և  իր  Տերը

   

Շունը և իր Տերը

Գյուղում իր ընտանիքի հետ ապրում էր մի որսորդ: Նա նաև ուներ մի շատ հավատարիմ շուն: Մի օր որսորդը պետք է մեկ օրով տանից բացակայեր: Նա իր կնոջ հետ գնաց քաղաք: Նա թողեց իր որդուն իր հավատարիմ շան մոտ: Այդ գիշեր մի գայլ ներխուժեց տուն և հարձակվեց երեխայի վրա: Դա տեսնելով՝ հաատարիմ շունը ցատկեց գայլի վրա և սկսեց կռվել նրա հետ: Երկարատև կռվից հետո շունը սպսնեց գայլին:

Հաջորդ առավոտ որսորդն ու իր կինը վերադարձան քաղաքից: Շունը դրսում սպսսում էր իր տիրոջը: Երբ նա տեսավ իր տիրոջը, նա սկսեց լիզել նրա ոտքերը: Որսորդը տեսավ շան բերանի արյան հետքերը: Նա մտածեց, թե շունը սպանել էր իր որդուն: Նա շատ զայրացավ և իր հրացանով սպանեց շանը: Հետո նա շտապեց ներս՝ տեսնելու երեխային: Երբ նա գտավ իր որդուն անվնաս ներսում, նա սկսեց աղեկտուր լաց լինել:

Առակի բարոյախոսությունը ՝ շտապողականությունը հանգեցնում է կորուստների:

 

Առակի   բարոյախոսությունը ՝  շտապողականությունը  հանգեցնում  է   կորուստների:

Hunter- Որսորդ

Gun- Հրացան

Master- Տեր

faithful- Հավատարիմ

Village- Գյուղ

Alsօ- Նաև

  To  kill- Սպանել

 

 

Жил  в  одной   деревне  оходник  со  сваей  семёй.   И   у  него  был  преданый     собака.   Однажды  оходник  должен  своей   сына  оставить  своей

 

 

Posted in Հայրենագիտություն, Պատմվածք, Վախթանգ Անանյան, հեքիաթ, Բանածտեղծություն, Ես և շրջագա

Մայր Արջը — Վախթանգ Անանյան — Վախթանգ Անանյանի հետքերով

                                                    Մայր  Արջը

 

Աշուն է: Անտառները նորից նախշուն շորեր ենհագնում։ Քոչը սարից իջնում է: Հեղինակն ասում է, որ այսպես սկսվում է խարույկների և զրույցների շրջանը:

Հիշում է մի պատմություն: Այդ ժամանակ պատանի էր՝ ոչխարի մորթուց մեծ փափախը գլխին, տրեխներըհագին։ Ընկերների հետ տավար էր պահումձմեռանոցում, որ գյուղից հինգ-վեց կիլոմետր հեռու էր:Ձմեռանոցում ուներ մի ընկեր՝ Սիմոն անունով։Նրանից 6-7 տարով մեծ էր, անծնող։ Սիմոնի հետ ցերեկները անասուններն արածացնում էինհանդում, երեկոները մաքրում գոմը: Ջուխտ վանքերի ձորում մի օր կարտոֆիլ է թաղում մոխրի մեջ։Ժայռի տակ տեսնում է արջի քոթոթ: Սիմոնին ձեռքով նշան է անում, որ շուտ գա։ Սիմոնը վերցնում էքարը և նետում արջի ուղղությամբ… Քոթոթը սպանվում է, իսկ անտառից մռնչյուն է լսվում։Թավուտի միջից, տանձը բերանին խժռելով, դուրս է գալիս վիթխարի մի արջ։ Կարտոֆիլն ուանասունները թողած, հեղինակն ու Սիմոնը փախչում են մինչև ձմեռանոց…

Այդ երեկո ձմեռանոցի բնակիչները հավաքվել էին որսկան Մուկուչի տանը։ Տավարածները զգուշացնում են, որ արջը վրեժ է լուծելու ձագի արյան համար: Ծեր որսորդ Մուկուչն ասում է, որ ամեն կենդանի ջիգյար ունի, անջիգյար շնչավոր չկա աշխարհքում։ Մոր սիրտը մեկ է:

Հեղինակն ու Սիմոնը ցերեկները տաշտ ու թիակ են շինում, որոնք գիշերով կոտրատում է Արտեմի տղան: Նրանց այդպես է թվում: Արտեմի տղան ուզում է Սիմոնի սիրած աղջկան և իր մրցակցին վատություն է անում: Բայց ծեր որսկան Մուկուչը հավատացած է, որ արջն է կոտրում տաշտերը: Ծերորսկանի պատվերով հեղինակն ու Սիմոնը մի քանի տաշտ ու թիակ են շինում և կողքին էլ թեժ կրակեն անում։ Երեկոյան որսկանը գալիս է կացինն ուսին, դաշույնը գոտուց կախ։ Կարգադրում է ծառը բարձրանալ և ձայն չհանել: Կեսգիշերին վերևից խշխշոց է լսվում։ Մայր արջն է: Սկսում է տաշտերը ջարդել: Չի մոռացել իր ձագի մահը: Ծառն է բարձրանում: Մուկուչը կացինով կտրում է նրա թաթը, բայց արջը ցած չի իջնում։ Ստիպված են լինում նրան սպանել:

Սիմոնը իրեն նոր հագուստ չի գնում և հետաձգում է իր սիրած աղջկան ուզելու օրը: Բայց լուր է հասնում, որ Արտեմի տղայի համար են ուզում աղջկան: Հեղինակը մտածում է, որ եթե Սիմոնը արջիճուտին չսպաներ, գուցե նրա կյանքն ուրիշ ընթացք ունենար։ Հարուստներից դաղված, սիրտըդառնություններով լիքը, Սիմոնը սար է բարձրանում և միանում պարտիզաններին։

Շատ ժամանակ է անցել այդ օրերից: Անահիտը՝ Սիմոնի սիրած աղջիկը, հիմա թոռներ ունի, բայցնրա մորաքույր Աշխենն ասում է՝ չի մոռանում իր առաջին սերը։ Սիմոնն էլ է ապրում. նա հիմաանվանի մարդ է գյուղում, բոլորն էլ հարգում են նրան։ Իր ամբողջ կյանքում նա հավատարիմ էմնացել իր անդրանիկ սիրուն և չի ամուսնացել։

Ասում են այժմ էլ, ամեն աշնան տերևաթափի Սիմոնը գնում է Ջուխտ վանքերի ձորը, երեսը թաղում էթափված տերևների կույտի մեջ ու լաց է լինում, արցունք թափում իր փշուր-փշուր եղած սիրոհամար…

Posted in Մայրենի, Պատմվածք, Վախթանգ Անանյան, Տնային աշխատանք

Վախթանգ Անյանյամի մասին

Ծնվել է 1905 թ հուլիսի 26-ին: Դիլիջանի գավառի Պողոսքիլիսա  գյուղում (այժմ՝ Դիլիջան քաղաքի շրջագծում)։ Մանկությունն անցել է հայրենի գյուղում։ Սկզբնական կրթությունը ստացել է տեղի գյուղական դպրոցում։ 1915 թվականին ընդունվել է Դիլիջանի ծխական դպրոցը, բայց ուսման վարձը չկարողանալով վճարել` երկու տարուց հետո դուրս է մնում դպրոցից։ Հետագայում գրողը ցավով հիշում է.

— Ավարտվեց իմ ուսման ժամանակաշրջանը։ Դրանից հետո իսկական դպրոց այլևս չեմ տեսել։ Իմ դպրոցը եղել է մայր բնությունը, որի գրկում ես մեծացել եմ։

1926-ին տեղափոխվել է Երևան, աշխատել «Մաճկալ» (1930-1931), «Սոցիալիստական գյուղատնտեսություն» (1931-1935) թերթերի խմբագրություններում։ Եղել է «Կոլխոզնիկ» թերթի պատասխանատու խմբագիր։ Պարգևատրվել է Աշխատանքային կարմիր դրոշի երկու և «Պատվո նշան» շքանշաններով։ Անանյանը մանկական ու պատանեկան ստեղծագործությունների համար արժանացել է Հայկական ՍՍՀ պետական մրցանակի։

Նա մահացել է 1980 թ.-ին Երևանում։

2006 թվականին Անանյանի ծննդյան 100-ամյակին նվիրված «Վախթանգ Անանյան 1905-1980» նամականիշ է տպագրվել։ Հայաստանում գործում է նաև Վախթանգ Անանյանի անվան միջնակարգ դպրոց։

Posted in Մայրենի, Վախթանգ Անանյան, Տնային աշխատանք

Ընտանի Օձերը և Թուխիկը

            

             Ընտանի  Օձերը

1)Ո՞ր   գյուղում  են  պահում  ընտանի   օձեր:

  • Ընտանի օձեր   պահում  են  Արարատ  գյուղում:

2) Ե՞րբ  են    ընտանի  օձե՞րը  մանգալու  և  ջուր  խմելու   դուրս  գալիս:

  • Ընտանի օձերը  մանգալու  և  ջուր  խմելու  դորս  են  գալիս  երեկոյան:

3)Ե՞րբ  են  օձերը  խորը  քուն  մտնում:

  • Օձերը խորը  քուն  մտնում  են   ձմռանը:

4)Ընտանի  օձերը  հաճախ   ո՞րտեղ  են  ման  գալիս:

  • Օձերը հաճախ  ման  են  գալիս  սենյակներում:

5)Երբ  Վաչիկի  օձը  արթնացավ,  ի՞նչ  ասեց  Վաչիկը   մայրիկին:

  • Վաչիկը մայրիկին  ասեց,  որ   ուտելիք   տան  օձին:

6) Վաչիկը  սիրում  էր   օձին:

— Վաչիկը  շատ   էր  սիրում  օձին:

7) Վաչիկը   վախենալո՞վ  էր  կաթ   տալիս  օձին:

— Այո,  Վաչիկը  վախենալով   էր  կաթ   տալիս  օձին:

8) Ի՞նչպես   ավարտվեց  պատմվածքը:

—    Պատմվածքը  ավարտվեց,   որ  օձը   նույնպես  գտավ  իր  ձվերին:   Եվ  այնքան   ուրախացավ,    այնքան  երջանկացավ,   կարծես    թունավորած  կաթ  է  խմել:   Քանի  որ  ամեն  մի  մայրիկի   համար   աշխարհի  ամենաթանկ  բանը  իր   երեխան է:

 

                                      

 

                                        Թուխիկը         

 

1)Բժշկին  ո՞վ  էր  օգնում  որս  անելուց:

  • Բժշկին որս  անելուց  օգնում  էր  իր  ագռավը:

2)Բժշկի  ամենալավ  կողմնացույցը  ո՞վ  էր  որսի  ժամանակ:

  • Բժշկի ամենալավ  կողմնացույցը  որսի  ժամանակ  իր  ագռավի  կտուցն  էր:

3)Բժիշկը  ի՞նչ  կոչեց  ագռավին,   երբ  վերցրեց  նրան:

  • Բժիշկը ագռավին  Թուխիկ   կոչեց:

4)Ով  է  շատ  ապրում մարդը,  թե  ագռավը:

  • Շատ ապրում  է  ագռավը:

5) Բժիշկը  և   Թուխիկը,   ո՞րտեղ   էին  սիրում  հանդիպել:

—  Բժիշկը   և   Թուխիկը   սիրում  են  հանդիպել  այգու  սրճարանում:

6)Բժիշկը   և   Թուխիկը,  երբ   իրար  հետ   ճաշում   էին,   ո՞տեղ   էր   նստում  Թուխիկը:

— Թուխիկը   նստում  էր   բժշկի   ձեռքերով  պատրաստված  աթոռին:

7) Բժիշկը   և   Թուխիկը  այսինքն  ագռավը  սիրու՞մ  էին   իրար:

— Այո,   բժիշկը   և   Թուխիկը  այսինքն   ագռավը  շա՜տ   էին  սիրում  :իրար

8)Ի՞նչպես   ավարտվեց  պատմվածքը:

—    Պատվածքը  ավարտվեց,  որ  բժիշկը  մահացավ:   Իսկ  Թուխիկը   այնքան  լաց  եղավ  և,   երբ   մարդուն  դնում  էին  հողի   մեջ  Թուխիկւ  գնաց  և  նստեց   մարդու   վրա   և   կարծես   բժիշկը  ասում  էր,   որ  գնա   Թուխիկ  գնա: Իսկ   երբ   մարդուն  դրեցին    հողի   մեջ   և  ծածկեցին   նրան   հողով   Թուխիկը  գնաց   նստեց  իր   գերեզմանի  վրա:   Իսկ   այն  մարդը,   որ   նկարում   էր   բժշկի  գերեզմանի  քարի   վրա,   չմոռացավ    բժշկի   ուսին  ագռավին  Թուխիկին   նկարել:   Եվ   մինչև  հիմա  էլ  այդտեղ  է  ու  լաց  է  լինում:  

Posted in Հայրենագիտություն

Կրակե Մայրամուտ-Ապարներ

Բնությունն աշխարհի ամենատաղանդավոր նկարիչն է, որն աննկարագրելի գեղեցկության պատկերներ է ստեղծում։ Սրա վառ ապացույցն են բազմազան քարերը, քանի որ դրանցից յուրաքանչյուրը բացառիկ ու հետաքրքիր է։ 

Ստորև ներկայացնում ենք աշխարհի ամենագեղեցիկ քարերի լուսանկարները:   «Կրակե մայրամուտ»

«Կրակե մայրամուտ»

Գեղեցիկ   քարեր…

 

Posted in English, ֆլեշմոբ

Անգլերեն ֆլեշմոբ

 I. Դիտե′ք անգլերեն սովորեցնող այս մուլտֆիլմի առաջին մասը և պատասխանեք հարցերին.
Option 1
a) What vegetables did Gogo and his friends buy at the supermarket?
Gogo and his friends bought    potatoes,  tomatoes,  carrots   and  beans  from  the supermarket.
b) Which vegetable made Gogo cry?

Onions  made   Gogo  cry/

c) Which vegetables do you like?
I like all vegetables. Especially, potatoes, beetroots, carrots, cucumbers, corns and tomatoes.
 
 
 d) Which vegetables do you dislike?
I dislike onions, garlic, cabbage, cauliflower, pepper and radish.
 
 II. Մի քիչ խոսե՞նք անգլերեն: Ամբողջական պատասխաններ տվեք՝ օգտագործելով հարցերի բառերը:
Option 1
a) How many lessons did you have today?
I  had  six  lessons  today.
 b) Did you speak English or Armenian at the English lesson?
We speak English at the English lesson .
 c) What did you eat at lunch time?
I eat  sweets, fried potatoes and drink some juice. 
 
 d) When did you come home?
 I came home at half past two.
 III. «Երաժշտության հնչյունները» ֆիլմում երեխաների դայակը խորհուրդ տվեց նրանց հիշել իրենց ամենասիրելի բաները, երբ իրենք տխուր են: Այդպես անելով նրանց տխրությունը փոխվեց ուրախության: Գրեք ձեր ամենասիրելի և ուրախություն բերող 5 բառ անգլերեն: Կարող եք օգտվել բառարանից:
Nice, good man, happy, to dance, to sing, to read, to write, to learn, to smile, to laugh.

 

Posted in Մաթեմատիկա, Տնային աշխատանք

16.03.2017թ. Պարապմունք 22.


16.03.2017թ.
Պարապմունք 22.
Ակտիվ են եղել` Լալա, Նարեկ,Սոնա
Քիչ են աշխատել` Ռուբենը, Զավենը
Հարցերի քննարկում:
Թեմա` Անկանոն և կանոնավոր կոտորակներ:

Առաջադրանք 1.
Արտահայտիր նշված միավորով`
1օրը շաբաթով-1/7:
1տարին դարով-1/100:
1րոպեն ժամով-1/60:
1կիլոգրամը տոննայով-1/1000:

Առաջադրանք 2.

Նարեն 60կգ խնձորը տեղավորվեց 4 հավասար արկղերում:Քանի՞ նույնանման արկղ է անհրաժեշտ 90կգ խնձորի համար:
 
Առաջադրանք 3.
Արտահայտիր նշված միավորներով:
ա/  4000 կգ = 4տ                                    բ/  805 կգ = 85 ց  805 կգ
3240 կգ = 324տ   3240կգ                                   324 կգ =  3240ց  324 կգ
7000 գ = 7 կգ                                             30 ց = 3 կգ
5432 գ = ? կգ ? գ                                        523 ց = 523կգ
Առաջադրանք 5.
Հաշվիր 2 x 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 x 2 արտահայտության արժեքը:
2 x 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 x 2=16