Posted in Մայրենի

Կենդանիների վեճը <>

Եզը, կովը և շունը վիճում էին միմյանց հետ  և ամեն մեկը պնդում էր,   թե մեր տերը  ամենքից շատ ինձ է սիրում:-Իհարկե նա ինձ ամենքիցդ շատ է սիրում,-  ասում է եզը, գիտեք ինչո՞ւ համար: Նրա համար, որ ես եմ նրա արորն ու տափանը քաշում, ես եմ նրա համար անտառից փայտ բերում,  նա ինձ է լծում սայլին  և իր ցորենը տանում  ջաղաց, ալյուր շինում, հետո նորից ես եմ տանում քաղաք որ նա ծախում է այդ ալյուրը, և իր  տան համար առևտուր անում, երեխանց համար հագնելիք առնում:  Տեսնում եք, ուրեմն եթե ես չլինեի,  նրանք   ինչպե՞ս  կարող էին ապրել:-  Այդ  ճշմարիտ ես ասում, -ասաց կովը:  Բայց մեր տերն ամենքիցդ շատ է ինձ սիրում, այդ նրա համար է,  որ նա  գիտի,  թե  քեզ  նման  աշխատասեր ու  ժրաջան  եզնուկին ես եմ  պահել  մեծացրել:  Այս մեկ:  Մեկ  էլ որ  նրա գերդաստանը  իմ կաթով են պահում:    Այն  մածունն ու կարագը,  այն սերն ու կաթը,   այն  եղն ու  պանիրը,  այն տաք-տաք թանե  սպասը,  որ  ամեն օր   խպշտում էն, ո՞ւմ  տվածն է: 

Տեսնո՞ւմ   եք   ուրեմն, որ եթե  ես  չլին եմ,  բոլորը   քաղցած  կկոտորվեին:  —  Դու էլ ես  ճշմարիտ  ասում,  սիրուն կովիկ,  սկսեց  շունը;- Ո՞վ  կարող է ուրանալ քո լավությունը:  Շատ  անգամ ես  ինքս էլ եմ  մասնակից  լինում  քո  տված  անուշ  թանին:  Մեր  տանտիկինը  ամեն  խնոցի   հարելիս  թանից  ինձ  բաժին է  տալիս: Ով  որ քո  լավությանը  ուրանա,  երկու աչքով  կուրանա:  Ես   շատ  երախտագետ եմ, ոչ ոքի   լավությունը չեմ  կարող  ուրանալ:  Բայց  գիտ եք  ինչ  կա,   դուք  մի  նեղանաք  որ  մեր  տերն  ամենքիցդ     շատ  ինձ է սիրում,  դրա  համար  պատճառ  կա  և  ահա  այդ  պատճառը:  Եվ    շունը   սկսեց  մեկ-մեկ  հաշվել,   թե     ինքն     ինչ  ու    ինչ  է  անում:  Ասած է,   շունը  որ  հաչել  սկսի, էլ  չի դադարի:    Այնքան  հաչեց  եզան  ու  կովի  վրա,    որ  տերն   իմացավ,    եկավ  շանը  լեզվից  ազատեց  ասելով<< Թող տուր    դրանց,  բողար,  դու  չգիտ ե՞ս,   որ  ամեն  մեկդ էլ  ինձ  հարկավոր եք,  մեկդ  մյուսի   արարածը  չեք  կարող  լինել,  այդ  պատճառով էլ  ես  բոլորիդ էլ  շատ եմ սիրում: Դուք էլ սիրեցեք  միմյանց>>:

 

 

Posted in Մայրենի

Դասարանական աշխատանք

 

N1

 

 

Արձան, մրրիկ, ճանապարհ, գույնզգույն, աշխարհահռչակ, հանդիպակաց, հարցնել, վերցնել, հարձակում, վախճանվել, հաղթանակ, օրորոց, փախչել, բաճկոն, մյուս, գնացք, լուցկի, վրձին, կարգին, կարապգս, պղտոր, ընդհատել, ընդամենը, ընթրիք, եղբայր, մարդիկ, կոնֆետ, սխտոր, անձեռոցիկ, հարգել, սրբել, խոճկոր, աչք, մեջք, հարավ, ասֆալտ, աղախին:

N2

 

            Ին`չ              Ինչպիսի՞              Ինչպե՞ս
Եզ Ճշմարիտ Տաք-Տաք
Կով Երախտագետ Անուշ
Շուն Աշխատասեր Քաղցած
Տեր Ժրաջան Ավելի
Տափան Սիրուն Միմիանց
փայտ Շա~տ
Պատճառ

 

Մեկ-Մեկ
Սայլ Մեծ
Ցորեն
Ջաղաց
Ալյուր
Տուն
Հագնելիք
Գերդաստան
Կաթ
Մածուն
Կարագ
Պանիր
Եղ
Թան
Սպաս
Խնոցի
Աչք
Լեզու

 

 

 

 

 

Posted in Մայրենի

Տնային աշխատանք

 

N1

Սե-ղան,  վա-րա-գույր,  գը-րա-տախ-տակ, ամ-սա-գիր,  գիրք,  գր-պան,  ան-կյուն, ե-րես,    դեմք,  եղ-րե-վա-նի,    Ե-րե-վան,  սեր-կե-վիլ,  աղ-բա-ման,   վեր-նա-շա-պիկ,    ծաղ-կա-նոց,   հա-մա-կար-գիչ,  մր-ջյուն,   մրջ-նա-նոց  պա-տու-հան,  ջը-րա-ղաց,    կ-շեռք,  ե-րե-վա-կա-յել,  հե-քիաթ:

 

N2

Մրջյուն-մրջյուններ,  արջ-արջեր,  տուն-տներ, ձեռք-ձեռքեր,  ոտք-ոտքեր,  միրգ-մրգեր,  դուռ-դռներ, լողավազան-լողավազաններ,  մուկ-մկներ,

ուղտ-ուղտեր,  ձուկ-ձկներ,  վագր-վագրեր,  լուսամուտ-լուսամուտներ,   խաղալիք-խաղալիքներ,  տիկնիկ-տիկնիկներ,  գրիչ-գրիչներ,  հեռախոս-հեռախոսներ,  տետր-տետրեր,   գիրք-գրքեր,  աշակերտ-աշակերտներ,  ուսուցիչ-ուսուցիչներ,    թև-թևեր,   դասարան-դասարաններ,  առյուծ-առյուծներ,   աղբարկղ-աղբարկղներ,    հեռուստացույց-հեռուստացույցներ,    նստացույց-նստացույցեր,   ժամացույց-ժամացույցներ,  հայացք-հայացքներ,  մարդ-մարդիք,  կին-կանայք:

 

 

Posted in Մայրենի

Փոխադրություն<>

           Մրջանոց

Մրջյունները   աշխարհի   ամենազարմանալի  արարածներից  են:   Մրջյունների աշխարհում  գործող  հասարակական  կարգը ամենից   շատն է

Հիշեցում   մարդկային հասարակությունը: 

Մրջյունները  աշխարհի ամենահին միջատներից են:  Հնագետները  հայտնաբերել են 100  միլիոն տարի առաջ  ապրած   մրջյունների քարացած  մարմիններ:  Մրջյունների  ուղեղը  մարմնի հետ հարաբերության   մեջ  ամենամեծն է  բոլոր   միջատների  ուղեղներից : Մրջյունները   կարող են  բարձրացնել    իրենց  քաշից  100   անգամ  մեծ բեռներ:  Մրջյունները նաև  չեն  քնում,  ին`չ   ասես,  որ  չեն բերում  իրենց  մրջնանոց:

Որոշ   մրջյուններ   կարող են  ջրի   տակ մնալ  4  օր  :   Իսկ   երբ  նրանց  հանենք   ու  տեղափոխենք  չոր  տեղ,  այսինքն ` (ցամաք),   նրանք  որոշ  ժամանակ  անց  կարթնանան  և  իրենց   այնպես  կպահեն,   ասես  թե  ոչինչ էլ   չի  պատահել:

Նրանք  կարող են  նաև  ճզմված  մնալ  1կգ.    Քաշում   ապակիների  արանքում,   ասես թե  չեն  էլ  շնչում:  Մրջյունները  նաև    շա~տ    մաքրասեր են և  մաքրակենցաղ : Մրջնանոցներում  նաև  շատ   մաքրասեր  մրջյուններ կան:  Յուրաքանչյուր  մրջանոց    ունի   իր  յուրահատուկ  հոտը, և  հենց  այդ  պատճառով է,  որ  նրանք    գլխի  են ընկնում, թե  երբ  է  իրենց  <<օջախ>> անծանոթ  մրջյուն մտնում:   Մրջյունները  երկու  ստամոքս  ունեն   մեկը` իրենց ≤≤ անձնական ≥≥,   մյուսն էլ`  իրենց  ≤≤պաշարով≥≥ ,    մյուս մրջյունների  հետ  կիսելու  համար:  Մրջյունները  ունեն  իրենց պատժելու  միջոցը .  եթե մրջյունը  առանց պաշարի է  վերադառնում,  նարան մահապատժի են  ենթարկում:  Իսկ  եթե  աշխատունակ է  մրջյունը, նաև<<ծերացածներին>> են  կերակրում:

Նաև  պետք է  իմանալ  որ  նրանց  մեջ  կան  նաև <<ծույլիկներ>>:   Իսկ  աշխատասերները  կազմում են  80%-ը:   Գիտնականները  մի  հետաքրքիր  փորձ են  արել,  երկար ժամանակ  հետևել են մի խումբ  մրջյունների   վարքին ,  ծույլիկները այդպես էլ  չսկսեցին  աշխատել,  իսկ  աշխատասերները  գործի էին  անցել   կրկնակի եռանդով. Երևի  թե կան<<ի  ծնե>>  ծույլիկներ:

Վերջում    ասենք,   որ ամեն  մարդ  իր  կյանքի  ընթացքում  <<հանդիպում   է  >>  մեկ  միլիոն  մրջյունի:

 

 

Posted in Մայրենի

Ուրիշի ուղակի խոսքը:

 

Իմ մայրիկին ասացի.

-Մայրի՛կ, դու շա՜տ գեղեցիկ ես:

 

Իմ ընտանիքը ասաց.

-Մենք բոլորիս շա՜տ ենք սիրում:

 

Իմ հայրիկը ասաց.

-Օֆե՛լյա, Արայիկի (եղբորդ)  հետ խաղա:

 

Մայրիկս ասաց.

-Օֆե՛լյա դասերդ սովորիր:

 

Տատիկս ասաց.

-Ի՛մ անուշիկ, արի մեզ հետ խաղա:

Իմ պապիկը ասաց.

-Ի՛մ թոռնիկ, ինձ կօգնե՞ս:

 

Իմ եղբայրը ասաց.

-Ի՛մ քույրիկ, ինձ համար հեքիաթ կկարդա՞ս:

 

Քույրիկս ասաց.

-Արի տիկնիկներով խաղանք:

 

Հաջորդ եղբայրս ասաց.

-Արի քեզ պաչիկ անեմ:

 

 

Ընտանիքս ասաց.

-Մենք բոլորս ուզում ենք ձեզ օգնել,  սիրել, և բոլորս միմյանց նկատմամբ հոգատար լինել:

 

 

Posted in Մայրենի

Կապույտ լուսակիրը

Եթե ինձ հասկանային, հիմա բոլորը թռչել կիմանային: Բայց  միգուցե չբավականացրեց≥≥: Լուսակիրը կապույտ գույնը փոխեց և դարձրեց դեղին ու ասաց.

-Խնդրում եմ  լսեք  ինձ, ես կապույտ իմ աչքերը վառեցի,  որպեսզի  ազատ  ճանապարհ ցույցտամ,  և  թռչել սովորեք: Մարդիկ  ասացին.

-Իսկ դեղին լույսը ին՝չի ՞  համար վառեցիր: Լուսակիրն ասաց.

-Որպեսզի   որ դուք թռչեք երկինք, արևին  տեսնեք:  Մարդիկ  հասկացան   այդ    լուսակիրին և այս օրվանից ասացին.

-Լա՝վ,- արի  այսպես  անենք երբ մենք կանգնենք,  դու կարմիր վառես,  իսկ  երբ   գնանք ՝  կանաչ:

-Լավ:

ԵՎ այդ  օրվանից լուսակիրն այդպես արեց

հի - Copy

Posted in Մայրենի

Ակլլատիզի արկածները

Լինում է չի լինում, մի ակլատիզ է լինում, այս ակլատիզը որոշում է ճամբորդել և ճամփա է ընկնում: Նա գնում է գնում տեսնում է որ մի տախտակի վրա գրված է «Հակաաշխարհ» այդ  ակլատիզը շա՜տ հետաքրքրասեր եր և որոշեց մտնել այդ աշխհար: Բա՝յց այդ աշխարհը շատ տարորինակեր ակլատիզի մի կողմը առավոտ եր իսկ մյուս կողմը գիշեր ակլատիզը ըզգաց որ իրեն հետևում են   և նա կամաց կամաց շրջվեց և նայեց հետևը նա տեսավ ինը գլխանի հրեշներ ակլատիզը շա՜տ բարձրաձայն գոռաց « աաաա » Հակաաշխարհի մարդիկ  այդ ձայնից դուրս եկան իրեն բնակարաններից և երբ տեսան ակլատիզին նրանք իմացան որ «Զատիկե»  բայ դեռ ակլատիզի յոթ փեթուրը չեր պոկվել բայց քանի որ ակլատիզը    Հակաաշխարհում էր այդ մարդկանց մոտ ակլատիզի փետուրները չպոկված Զատիկ է, իսկ պոկված ոչ: Մարդիկ սկսեցին Զատկական սեղանը գցել, բայ ակլատիզը ինը գլխանոց վիշապներին տեսնելով վախից ամբողջ  փետուրները գցեծ, և մարդիկ շատ տխրեցին: իսկ ակլատիզը  շա՜տ արագ գնաց տուն և կյանքում այդ ակլատիզը տնից դուրս չեկավ, իսկ իր ընկերները ակլատիզին կանչում էին խաղալու բայց ակլատիզը չգնաց: ԵՎ մինչ օրս ել ակլատիզը տանը նստած է:

Հակաաշխարհ