Posted in Uncategorized

26.05.2017թ.

1․ Ո՞րն է այն հնգանիշ թիվը, որի տասնավորը 2 է, միավորը՝ 7 ,մնացած թվանշանները՝ 3։

33327

2․Գրիր 15-ին պատիկ թվեր:

1,  3,  5,  15

3․ Քանի՞ րոպե է 1/4 ժամը։

15

5․ Գրի՛ր թիվ, որը 9-ի բաժանելիս ստացվում է 4մնացորդ։

94

6․ Ո՞րն է թվի գրության 5-րդ կարգի կարգային միավորը։

 

7․Ինչպե՞ս կփոխվի երկու թվերի տարբերությունը, եթե նվազելինմեծացնենք 25-ով։

8․Գրիր թվանշան, որը տեղադրելով աստղանիշի փոխարեն՝կստացվի ճիշտ անհավասարություն․ 19կմ 220մ > 19կմ *50մ։

9․Գրիր   պատասխանը, որն արտահայտում է 25 կիլոմետր 25մետրը մետրերով․:

10․ Արկղում կար 180 միատեսակ գնդակ։ Արկղից հանեցին դրանց7/9 մասը։ Քանի՞ գնդակ մնաց արկղում։

11․ Գրիր երկու քառանիշ թիվ, որոնք բաժանվում են և՛ 5-ի և՛ 10-ի։

12․ Քառակուսու մակերեսը 36 քառակաուսի մետր է։ Գտի՛րքառակուսու կողմը։

13․Լրացրուբաց թողնված բառը(բառերը)։ Երկու գումարելիներիտեղափոխությունից գումարը ————— ։

14․ Հաշվիր 1660-3*110+6։(1+1) արտահայտության արժեքը։

15․ Պայուսակում կա 3 կանաչ, 15 դեղին և 15 կարմիր մատիտ։Ամենաքիչը քանի՞ մատիտ պետք է հանել, որպեսզի դրանցից գոնեմեկը լինի դեղին։

16-րդ և17-րդ առաջադրանքների լուծման ամբողջ ընթացքըմանրամասն և հիմնավորված ներկայացրուառաջադրանքներիցհետո նշված տեղում:

16․ Քառակուսու կողմը 13 մ է։ 3 այդպիսի քառակուսիներիկպցնելով իրար ստացվել է ուղղանկյուն։ Գտեք այդ ուղղանկյանմակերեսը։

 

17․ Երկու պարկում միասին կա 184 կգ շաքարավազ։ Երբ առաջինպարկից 4 կգ լցրեցին երկրորդ պարկի մեջ, պարկերումշաքարավազների քանակը հավասարվեցին։ Քանի՞ կիլոգրամշաքարավազ կար պարկերից յուրաքանչյուրում։

Posted in Uncategorized

25.05.2017թ.
Պարապմունք 52.
Հարցերի քննարկում:
Առաջադրանք 1.

Դերձակն ունի 32 մ կտոր, դրանից օրեկան պետք է կտրի 4 մ: Որերոդ օրը նա կկտրի վերջին կտորը:

Լուծում:

1)32 : 4=8 օր

Պատ. 8 օրում:


Առաջադրանք 2.

Երկու պարկերում կար  220 կգ  շաքարավազ: Երբ առաջին պարկից 5 կգ լցրեցին երկրորդի մեջ, պարկերում շաքարավազի քանակները հավասարվեց: Քանի կգ շաքարավազ կա յուրաքանչյուր պարկում:

Լուծում:

1) 220 : 2 = 110 կգ.

2) 110+5=115կգ. (1  պարկ   115)

3) 110 — 5=105կգ. (2  պարկ   105)
                                                             Պատ.   1  պարկ  115կգ. ,   2  պարկ  105կգ.:
Առաջադրանք 3.
Երեք թվերի գումարը 1500 է: Դրանցից մեկը 320 է: Որքան է մյուս երկու թվերի գումարը:

1) 1500 — 320 = 1180

Պատ.  2 թվերի  գումարը   1180:

Առաջադրանք 4.

Աստղանիշի փոխարեն ինչ թվեր են տեղադրված`
*62*   x  2=15454

Առաջադրանք 5.
Կատարիր հարցերով`
15 x(200- 357: 7) — 12480 : (5×6)= 2319

1) 357 : 7= 51

2) 200 — 51= 149

3) 15 x 149= 2735

4) 5 x 6=30

5) 12480 : 30= 416

6) 2735 — 416=2319

1

Posted in Русский, Uncategorized

Проверочная работа

Проверочная работа

Выберите правильный вариант:

 • Первое… а) воскресенье; б) день; в) книга
 • Четвёртый… а) число; б) класс; в) чашка
 • Второй… а) здание; б) этаж; в) дверь
 • Десятое… а) вопрос; б) дело; в) улица
 • Седьмая… а) номер; б) комната; в) окно
 • Третий… а) ребёнок; б) число; в) страница
 • Третья… а) яблоко; б) сын; в) дочка
 • Первый… а) класс; б) слово; в) буква

Выберите правильный вариант:

 • Какое  небо? а) синяя; б) синее; в) синий
 • Какой цветок? а) красный; б) красная; в) красное
 • Какая ночь? а) чёрный; б) чёрное; в) чёрная
 • Какой ресторан? а) хороший; б) хорошая; в ) хорошее
 • Какой дом? а) новый; б) новая; в) новое
 • Какое платье? а) белая; в) белое; в) белый
 • Какая мама? а) молодая; б) молодой;  в) молодое
 • Какая вода? а) голубое; б) голубой; в) голубая
 • Какой чай? а) чёрное; б) чёрный; в) чёрная
 • Какая машина? а) хороший; б) хорошая; в) хорошее
 • Какое яйцо? а) жёлтый; б) жёлтое; в) жёлтая
 • Какой цвет? а) коричневый; б) коричневая; в) коричневое
 • Какое вино? а) красная; б) красный; в) красное
 • Какой день? а) добрый; б) добрая; в) доброе
 • Какое утро? а) серое; б) серый; в) серая
 • Какой стул? а) зелёный; б) зелёное; в) зелёная
Posted in Մաթեմատիկա, Uncategorized

23.05.2017թ.

23.05.2017թ.
Պարապմունք 51.
Թեստերի ամփոփում:
Տանը`
Խնդիր 1.
Երվանդը Նարեկից 7 անգամ շատ գրիչ ունի: Յուրաքանչյուրը քանի գրիչ ունի, եթե միասին ունեն 16 հատ գրիչ:

Լուծում:

 1.   7 + 1 =8 մաս.
 2. 16 :  8=2 (Նարեկ 2 գրիչ)
 3.  2 x 7 =14 (Երվանդ 14 գրիչ)

Պատ.  Նարեկ    2 գրիչ,  Երվանդ    14 գրիչ:

Խնդիր 2.
Սվետլանան 25-ով ավելի շատ  գիրք ունի քան Օֆելյան, յուրաքանչյուրը քանի  գիրք ունի, եթե միասին ունեն 125  գիրք:
Լուծում:

 1. 125 — 25=100
 2. 100:2=50 ( Օֆելյա 50 գիրք)
 3. 50+25=75( Սվետլաննա 75 գիրք)
  Պատ.    Օֆելյա 50 գիրք,   Սվետլաննա 75 գիրք՞

 

 1. Խնդիր 3.
  Գտիր այն ուղղանկյան կողմերը, որի մակերեսը հավասար է 24 սմ (քառ.):
  Դիտարկիր բոլոր հնարավոր դեպքերը:
  20 — 4,  17 — 7,   10 — 14,  9 — 15,  1 — 23,  2 — 22,  3 — 21,  5 — 19,  6 — 18,  8 — 16,  11 — 13:

 

Առաջադրանք 4.
Հաշվի’ր
1044:4+999×19-999

 1. 1044 : 4= 261
 2. 999 x 19= 18. 981
 3. 261 + 18. 981 = 19. 242
  Առաջադրանք 5.
   Գրիր 7-ին բազմապատիկ  բոլոր երկնիշ թվերը:

14,  21,  28,  35,  42,  49,  56,  63,  70,  77:

Posted in Մայրենի

Դանիել Վարուժան “Անդաստան”

Դանիել Վարուժան “Անդաստան”

Անդաստան

Արևելյան կողմն աշխարհի
Խաղաղությո՜ւն թող ըլլա…
Ո՛չ արյուններ, քրտինք հոսին
Լայն երակին մեջ ակոսին.
Ու երբ հնչե կոչնակն ամեն գյուղակի՝
Օրհներգությո՜ւն թող ըլլա:

Արևմտյան կողմն աշխարհի
Բերրիությո՜ւն թող ըլլա…
Ամեն աստղե ցող կայլակի,
Ու ամեն հասկ ձուլե ոսկի.
Եվ ոչխարներն երբ սարին վրա արածանին՝
Ծիլ ու ծաղի՜կ թող ըլլա:

Հյուսիսային կողմն աշխարհի
Առատություն թող ըլլա…
Ոսկի ծովուն մեջ ցորյանին
Հավետ լողա թող գերանդին.
Ու լայն ամբարն աղուններուն երբ բացվի՝
Բերկրությո՜ւն թող ըլլա:

Հարավային կողմն աշխարհի
Պտղաբերում թող ըլլա…
Ծաղկի՜ մեղրը փեթակներուն,
Հորդի գինին բաժակներուն.
Ու երբ թխեն հարսերը հացը բարի՝
Սիրերգությո՜ւն թող ըլլա:

Դանիել Վարուժան

Posted in Հայրենագիտություն

ԱՎԱՆԴԱԿԱՆ ԽԱՂԵՐ: Քար փոխ

Քար փոխ

Խաղացողները բաժանվում են երկու խմբի, որոնք մեկական առաջնորդ են ընտրում: Շարքայիններից մեկը առաջնորդներին որևէ  հանելուկ է առաջարկում: Շուտ լուծողն իր խմբով հաղթող է ճանաչվում: Հաղթված բանակը չոքում է: Նրանց առջևն էլ չոքում է իրենց առաջնորդը: Հաղթող առաջնորդը կանգնում է հաղթվածի ետև:
Առաջնորդները  նախապես ծածուկ իրենց խմբերի անդամներին թռչունների և կենդանիների անուններ են դնում: Եվ հաղթող առաջնորդը կապելով հաղթված առաջնորդի աչքերը նրա առջև դնում է երկու քար: ապա բարձր ձայնով ասում է.
— կամաց, կամաց, հաույ գիդի Ագռավ, հա:

Նա դրանով նկատի ունի իր խմբի ագռավի  անուն կրող անդամին, որը կամացուկ մոտենում է քարերին և դրանք իրար խփելուց հետո վերադառնում տեղը:
Հաղթող առաջնորդը բացում է կապված աչքերը և առաջարկում է գտնել ագռավին: Եթե նա ագռավին գտնում է  խմբերի դերերը փոխվում են և խաղը նույնությամբ շարունակվում է:

Posted in Հայրենագիտություն

ԱՎԱՆԴԱԿԱՆ ԽԱՂԵՐ: ԾԻԼՏԻ

ԾԻԼՏԻ

Խաղում էին աղջիկ ու տղա խառը: Փետուրի ծայրին թել էին կապում, թելի ծայրին էլ մի քար ամրացնում: Այդ ամբողջը ծիլտի է կոչվում: Փետուրից բռնելով ծիլտին ծուլ են անում օդի մեջ, այսինքն գցում են վերև, որը չափազանց արագ և բարձր է թռչում: Ծիլտին ներքև ընկնելիս ամեն մեկը ճգնում է, որ ինքը ձեռ գցի և ծուլ անի: Խաղի նպատակն է շարժվել, վազվզել, տաքանալ:
Posted in Հայրենագիտություն

ԱՎԱՆԴԱԿԱՆ ԽԱՂԵՐ: ՃՂԼԱԽՏԻ

ՃՂԼԱԽՏԻ

Այն մարտախաղ է հիշեցնում, երբ ռազմիկներն իրենց գործողություններով փորձում են գրավել հակառակորդի ամրոցը։ Լախտ կամ լախտի է կոչվում թելերից հյուսված կամ կաշվե գոտին, որ ունենում են խաղացողները։ Խաղացողների թիվը հստակ չէ։

Խաղում են պատանի, եիրտասարդ կամ միջին տարիքի տղավարդիկէ 2-20 հոգով։ Խաղացողները բաժանվում են երկու խմբի՝ հավասար ուժերով։ Նախօրոք գծում են մի կլոր շրջան, որի մեջ մտնում է մի խումբը՝ յուրաքանչյուրն իր լախտով։ Նրանք շարվում են կենտրոնից դեպի շրջագիծը։ Կենտրոնում գտնվողների խնդիրն է՝ թույլ չտալ շրջանից դուրս գտնվողներին փախցնել իրենց լախտերը։ Շրջագծից դուրս գտնվողները շրջապատում են շրջանը և ձգտում տիրանալ լախտերին։ Նրանք շրջանից ներս անցնելու, իսկ ներսում գտնվողները՝ շրջանից դուրս գալու իրավունք չունեն։ Ըստ պայմանի՝ բոլոր հարվածները հասցվում են միայն գոտկատեղից ներքև։ Ներսինները գետնին դրված իրենց լախտերը պաշտպանում են՝ մի ոտքը վրան դնելով, իսկ մյուսով ձգտում են հարվածել հակառակորդին։ Ներսում յուրաքանչյուր լախտի գրավում ստիպում է լախտի տիրոջը դուրս գալ խաղից։ Դրսինների հաղթանակը բոլոր լախտերը փախցնելն ու նրանց տերերին գերի վերցնելն է, իսկ ներսինները հարձակվող խմբի անդամներին խաղից դուրս են հանում նրանց ոտքի թաթը տրորելու միջոցով։ Միաժամանակ ներսինները փորձում են շրջանի ներսը քաշել հարձակվող խմբի անդամներից մեկին, և հաջողության դեպքում խմբերի դերերը փոխվում են։ Իսկ եթե դրսիններին հաջողվում է փախցնել լախտը, ապա լախտով սկսում են հարվածել ներսիններին։ Հարձակվող խմբի բոլոր անդամներին չեզոքացնելուց հետո պաշտպանվող խումբը վերածվում է հարձակվողի, իսկ վերջինս՝ պաշտպանվողի։

Posted in Հայրենագիտություն

ԱՎԱՆԴԱԿԱՆ ԽԱՂԵՐ: ԲՐՀՈՓԻ

ԲՐՀՈՓԻ

Մի քանի հոգի նստում են շրջանաձև՝ յուրաքանչյուրի ձեռքում մի ծայրը սրած փայտիկ (բիր)։ Մեկը բիրը տալիս է կողքինին, նա էլ նետում է, որքան կարող է հեռու։ Բիրի տերը վազում է նրա հետևից։ Այդ ընթացքում մյուսները իրենց ձեռքի բրերով՝ մինչև նրա վերադարձը, պետք է հասցնեն մոտ կես մետրանոց (մինչև ծնկները) փոս փորել։ Եթե բիրի տերը վերադառնում է և տեսնում, որ այդ ընթացքում փոսը փորել վերջացրել են, ապա պարտավոր է կանգնել նրա մեջ, որից հետո նրան թաղում են միչև ծնկները։ Թաղվածը պետք է փոսից ինքնուրույն դուրս գա։ Հակառակ դեպքում մի փայտ են անցկացնում նրա ոտքերի արանքով ու բարձրացնելով՝ հանում փոսից։

Posted in Հայրենագիտություն

ԱՎԱՆԴԱԿԱՆ ԽԱՂԵՐ: ՅՈԹ ՔԱՐԱՆԻ

ՅՈԹ ՔԱՐԱՆԻ

Խաղում են երկու թիմով՝ իրար դեմ։ նախ՝ գծում են շրջան, որի մեջ յոթ քարերը շարում են իրար վրա։ Ապա՝ վիճակահանությամբ ընտրված առաջին թիմի խաղացողները որոթ հեռավորությունից հերթով գնդակով խփում են քարե բուրգին։ Երբ բուրգը քանդվում է, խաղացողը փռում է քարերը և վազում գնդակի հետևից։ Գնդակը հայտնվում է երկրորդ թիմի ձեռքում։ Առաջին թիմի խնդիրն է քարերը դասավորել նախնական դիրքով։ Երկրորդ թիմի խաղացողները պետք է խանգարեն նրանց՝ կրակելով, այսինքն՝ գնդակով խփելով առաջին թիմի խաղացողներին։ Եթե խաղացողը բռնում գնդակն օդում, կարող է այն հեռու նետել և դուրս չգալ խաղից։ Կարող է լինել նաև ինքնազոհություն՝ խաղացողը, ում կպչում է գնդակը, կարող է այնպես անել, որ գնդակն անդրադառնալով իրենից հեռու թռչի, իսկ ինքը՝ դուրս գա խաղից։

Քարերը լրիվ դասավորելուց հետո առաջին թիմից մեկը պետք է ձեռքը դնի քարին և հաշվի մինչև 40-ը։ Եթե հաշվարկը կիսատ է մնում, այսինքն՝ նրան գնդակով խփելով հանում են խաղից, ապա մյուս թիմակիցը շարունակում է հաշվել։ Եթե նրանց հաջողվում է հաշիվն ավարտին հասցնել, ապա առաջին թիմը ճանաչվում է հաղթող, իսկ եթե երկրորդ թիմին հաջողվում է հեռացնել հակառակորդի բոլոր խաղացողներին, ապա խաղի արդյունքում նա է հաղթող ճանաչվում։

Խաղում են հիմնականում փոքրերը՝ տղաներն ու աղջիկները։ Խաղի համար անհրաժեշտ է գնդակ, յոթ տափակ քար և ազատ տարածություն։