Posted in Մայրենի

Տնային աշխատանք

սաղարթախիտ, հայթայթել, որձ, էգ, թուխս նստել, միջատ, պատշգամբ, Սարգիս, բույն հյուսել, զմրուխտյա, կխտար:

Սաղառթախիտ   անտառում  պայծառ  արևն  է    շողում:

Մենք   Սեբաստացիներս  ճամփորդության    ընթացքում    հայթայթեցինք  հնադարյան  իր:

Մեր  գյուղի  տան  բակում   մեկ   որձ  շունիկ  կա:

Մեր  էգ  կատուն  ձագեր  է  ունեցել:

Մեր  հավը  մեկ  շաբաթ   թուղս  էր  նստել:

Կեղտոտ   ջրում  միջատներ  էին   ապրում:

Ես  մեր  պատշգամբին  գեղեցիկ   ծաղիկներ  եմ  աճեցրել:

Մեր  դասարանի  Սարգիսը  միշտ  ուշանում  է  առաջին  դասից:

Գարնանը   ծիծեռնակները   ծառի  վրա  գեղեցիկ  բույն  հյուսեցին:

Ես  ունեմ  զմրուխտյա  մատանի:

Կխտարը  արագ  էր  վազում:

Posted in English, Նախագիծ, Շարադրություն

My Summer Holidays

    My  Summer  Holidays

Next  month  my  family   and  I   will  go  to  the   village.   I  am  sure  that   we  shall   have   a  good  time.   I   shall  play  different  interesting  games   with  my   brothers   and  sisters.   Every   day   we  shall  swim  in  the   swimming —  pool.   Then   we  shall  go   to  the  sea  and   swim.   After   a    good   rest   we  shall   come  back  to  the   village  and   we  shall   help   our  family  about  the   house.  In  my  free  time   I  shall   do  my  homework.   Then  we  shall  come   to   Yerevan.    We  shall  go  shopping  to  buy   cloths,   copy — books  and  we  shall   get  ready  for  school. I   hope   that  I   shall  enjoy  my  summer   holidays.

Posted in Հայրենագիտություն, Նախագիծ, Բնագիտություն, Ես և շրջագա

Կարտոֆիլ

Լրացնել բաց թողնված բառերը:

Կարտոֆիլի հայրենիքը հարավային    Ամերիկան   է: Այստեղ կար­տոֆիլ սկսել են մշակել մեզանից դեռնս   14 հազար տարի առաջ: Կար­տոֆիլը   է բերվել 16-րդ դարի 2-րդ կեսում, իսկ Հայաստան  1840   ական թվականներին:

Ֆրանսիայում  կարտոֆիլը մատուցում էին թագավորական սեղան­ներին, իսկ գյուղացիները անվստահությամբ էին լցված հեռուներից բերված այդ բույսի նկատմամբ:

Կարտոֆիլի մշակումը ընդարձակելու նպատակով ֆրանսիացի ան­վանի դեղագործ   Պարմանտիեն դիմում է մի հետաքրքիր խորամանկու­թյան: Իր ընդարձակ հողամասում նա տնկում է կարտոֆիլ և հողամասը պարսպապատում: Պարսպի վրա մի բանի տեղ փակցնում է հայտարա­րություն՝ հետևյալ բովանդակությամբ. «Խիստ կպատժվեն նրանբ, ով­քեր կփորձեն գողանալ այստեղ ցանված թանկագին բույսի   պալարները»: Խելացի դեղագործի հնարամտությունը մեծ հաջողություն ունեցավ: Գիշերը գյուղացիները գողացան հողամասի բոլոր  պալարները: Ամեն մեկն աշխատում էր այն շուտ տնկել իր հողամասում: Եվ արդեն մի բանի տարի հետո դաշտերի մեծ մասը ծածկված էր կար­տոֆիլի ցանքերով:

Այսպես կարտոֆիլը տարածվեց աշխարհով մեկ: