Posted in Տնային աշխատանք, Աշուն, Կենսաբանոթյուն, Uncategorized

Կենսաբանություն. Տնային աշխատանք. Ջրիմուռներ.

Ջրիմուռների կառուցվածքը
Ջրիմուռներ ստորակարգ, ավտոտրոֆ սննդառություն, քլորոֆիլ պարունակող բույսերի էկոլոգիական խումբ են, որոնց գերակշռող մասը տարածված է և բնակվում է ջրային միջավայրում, որտեղ նրանք կազմում են բուսական զանգվածի հիմնական մասը։ Ջրիմուռները հարմարված են ցամաքային կյանքին, հանդիպում են հողում, ծառերի կեղևի վրա։ Ջրիմուռները, որպես էկոլոգիական խումբ համախմբված են ըստ իրենց ապրելակերպի։

Օգտվել եմ՝ https://hy.wikipedia.org

Posted in Uncategorized

Աշարհագրություն. Տնային աշխատանք.

1․ Բնակչության վերարտադրության վրա ի՞նչ գործոններ են ազդում։
Գյուղատնտեսությունը, մաքրությունը, բնությունը, ապրանքները:

2․ Զարդացած և զարգացող երկրներում ի՞նչ ժողովրդագրական քաղաքականություն են իրականացնում։
Տնտեսական:
Շարունակել կարդալ “Աշարհագրություն. Տնային աշխատանք.”

Posted in Տնային աշխատանք, Օրվա աշխատանք, Աշուն, Դասարանական աշխատանք, Երկրաչափություն, Uncategorized

Երկրաչափություն. Օրվա աշխատանք. 24.10.2019թ

Պարապմունք 9.

Հարցերի քննարկում:

GEOGEBRA ծրագրի հետ ծանոթություն:

Թեմա՝ Կից և հակադիր անկյուններ:

Աշխատանք գրքից՝ 63, 64, 66, 67, 68, 69
Շարունակել կարդալ “Երկրաչափություն. Օրվա աշխատանք. 24.10.2019թ”

Posted in Uncategorized

Պատմություն

Դասարանական

Առաջադրանք 1. Թագավորության պահպանման վերջին փորձերը/Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 27-28/

Գրավոր ներկայացնել Iդարի երկրորդ կեսից մինչև -V դարի առաջին կեսին տեղի ունեցող կարևոր իրադարձությւոնները:

 • Խոսրով IV Հայաստան գալը
 • Արշակ III արտագաղթը Հայաստանից
 • Արշակ III մահը
 • Մեծ Հայքի բաժանումը երկու երկրենրի՝ Հռոմի և Սասկանյան Պարկեստանի:
 • Խսրով IV իշխելը Մեծ Հայքի արևելյան  մեծ և փոքր հատվածում, հարկ վճարելով կայսրությանը:
 • Սահակ Պարթևի հայոց կաթողիկաոս հռչակվելը Խոսրով IV հրամանով:
 • Խոսրովի ձեռբակալումը:

Տանը

 •   Գրավոր պատմել Վաղարշապատ, Դվին մայրաքաղաքների մասին, օգտվել գրքերից, համացանցից
  Վաղարշապատ – 2-րդ դարի առաջին կեսին, ըստ Մովսես Խորենացու, Սանատրուկ Բ-ի որդի Վաղարշ Ա թագավորը Վարդգեսավանը պատում է պարսպով ու մեծ պատվարով, դարձնում թագավորանիստ քաղաք՝ վերանվանելով այն Վաղարշապատ։ Միջին դարերում, մասնավորապես միջնադարում Վաղարշապատը կոչվել է նաև Էջմիածին, որը համանուն է եղել նաև վանքի և ամբողջ բնակավայրի անուննը չէ։

  Դվին – Դվինը Հայաստանի  պատմական մայրաքաղաքներից մեկն է։ Հիմնադրվել է 4-րդ դարի առաջին կեսին և գտնվում է Այրարատ նահանգի Հայոց Ոստան գավառում։ Ըստ պատմահայր Մովսես Խորենացու՝ «դվին» բառը պարսկերեն ծագում ունի, որը նշանակում է բլուր։ Փավստոս Բյուզանդի կարծիքով Դվինը բլուրի անվանումն է։

 • Տեսաֆիլմը դիտելուց հետո գրել ամենատպավորիչ հատվածի մասին: Դվին/տեսաֆիլմ/

Դվին /տեսաֆիլմ ռուսերենով/

Առաջադրանք 2

Արշակունիներ ամփոփում/Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան,էջ 13-28/

 • Նախաբան
  Մ.թ. Արշալույսը դարձավ Արտաշեսյան թագավորության մայրամուտը: Դրան հաջորդող տարիների ընթացքում հարևան երկրները՝ Հռոմն ու Պարթևստանն աշխատում էին վերացնել և ոչնչացնել Հայկական թագավորությունը: Եվ գահին հաստատելով իրենց թագավորներին: Հռոմը շարունակում էր վարել հայատյաց քաղաքականություն, այդ իսկ պատճառով էլ սկսեց պատերազմը Պարթևստանի հետ: Եվ Հայաստանը սկսեց կառուցել Հռոմի դեմ իր պարիսպը, որը հետագայում դարձավ մի շարք խռովությունների պատճառ:
 • Արշակունիների հիմնումը, խորհրդանիշները
 • Ամենահայտնի արքաները
 • Կարևոր պատմական  իրադարձությունները
 • Անկում
 • Վերջաբան
 • Ամփոփում

Տեսաֆիլմ/ամփոփել 10-15 նախադասությամբ/ Արշակունիներ

Posted in Պատմություն, Տնային աշխատանք, Աշուն, Uncategorized

Համաշխարհային պատմություն. Տնային աշխատանք. 23.10.20192թ

Տանը

Թարգմանություն /նշվածներից ընտրել մեկ հատված, թարգմանել,համապատասխան նկարներ տեղադրել/:

Մերովինգներ-Եվրոպայի առեղծվածային արքները

Պատմության գաղտիքները

Ֆրանսիայի պետական խորհրդանիշները
Շարունակել կարդալ “Համաշխարհային պատմություն. Տնային աշխատանք. 23.10.20192թ”

Posted in Uncategorized

Երկրաչափություն. Օրվա աշխատանք

Պարապմունք 8.

Հարցերի քննարկում:

GEOGEBRA ծրագրի հետ ծանոթություն:

Թեմա՝  Անկյան աստիճանային չափը:

Աստիճանի  1/60 մասը կոչվում է րոպե, իսկ րոպեի 1/60մասը՝  վայրկյան:

Րոպեն նշում են « ՛» նշանով, իսկ վայրկյանը   «՛՛ »նշանով:  Օրինակ՝ «60 աստիճան, 32 րոպե և 17 վայրկյան» անկ յու նը նշանակվում է այսպես՝ 60032՛17՛՛:

Առաջադրանք 1.

Գծել   450    1800      900    600 աստիճանի անկյուններ, գծել յուրաքանչյուրի կիսորդը, նշել կիսորդով առաջացած անկյունների աստիճանային չափը:

Առաջադրանք 2.

B կետը AC հատվածը տրոհում է երկու հատ —

վածի: Գտեք AC հատվածի երկարությունը,

եթե AB = 28 սմ, BC = 15 մմ:

Առաջադրանք 3.

C կետը 44 սմ երկարու թյամμ AB հատվածի

միջնակետն է: CA ճառագայթի վրա D կետը

նշ ված է այն պես, որ CD = 5 սմ: Գտեք BD և

DA հատվածների երկարությունները:

Առաջադրանք 4.

Գծիր սուր, բութ, ուղիղ անկյուններ, գծիր յուրաքանչյուրի կիսորդը,  նշիր առաջացած անկյունները:

Լրացուցիչ: Աշխատանք գրքից՝ 57, 58:

 

Posted in Հանրահաշիվ, Վահան Տերյան, Օրվա աշխատանք, Աշուն, Դասարանական աշխատանք, Uncategorized

Հանրահաշիվ. Օրվա աշխատանք. 23.10.2019թ

Պարապմունք՝ 11

Հարցերի քննարկում:

Թեմա՝ Բազմանդամի հատկությունները:

Տեսական մաս:

Շարունակել կարդալ “Հանրահաշիվ. Օրվա աշխատանք. 23.10.2019թ”

Posted in Uncategorized

Պարապմունք՝ 10

Հարցերի քննարկում:

Թեմա՝ Բազմանդամներ:

Տեսական մաս:

Միանդամների գումարն անվանում են բազմանդամ։ Այդ գումարի մեջ մասնակցող միանդամներն անվանում են բազմանդամի անդամներ։

Օրինակներ՝

ա) a + 2ab + b-ն բազմանդամ է, a, 2ab, b-ն՝ նրա անդամները,

բ) − a + (−2b) + (−b)-ն բազմանդամ է, −a, −2b, −b-ն՝ անդամները։

Բազմանդամը ընդունված է գրել նաև այսպես՝ − a − 2b − b

Այս արտահայտությունը նույնպես անվանում են բազմանդամ, չնայած նրա գրառման մեջ մասնակցում է մինուս նշանը։ Պետք է նկատի ունենալ, որ տրված արտահայտությունը անվանելով բազմանդամ, համարում են, որ  − a, −2b և -b միանդամների գումարն է։

Օրինակ` 2a+3b+12c+9
Բազմանդամը միանդամների գումարն է:
Կազմված է՝ 2a, 3b, 12c, 9-հետևյալ միանդամներից

Օրինակ՝ 12a²b+21c+37d+9c²
Կազմված է՝ 12a²b, 21c, 37d, 9c²-հետևյալ միանդամներից

Հակառակ քայլը
a; bc; 7; 12d
Կազմեք բազմանդամ
a+bc+7+12d 

-3; 5b; -21
բազմանդամ-3+5b+(-21)=-3a+-b-21
Սա բազմանդամ է

Առաջադրանք 1. Աշխատանք գրքից՝ 74-77

Առաջադրանք 2.
Հաշվեք.

ա) 3 − 2
բ) −3 − 2
գ) −6 + 5
դ) 2 − 7
ե) 5 − 2 − 3
զ) 4 + 1 − 8
է) −2 − 2 + 5
ը) −4 − 1 − 5
թ) −4 + 5 + 2
ժ) 4 + 2 − 9 − 1
ի) 2 − 5 − 6 + 1
լ) −3 − 5 − 4 + 7