Posted in Uncategorized
  1. Գտի՛ր սխալները և ուղղի՛ր.

Երփներանգ, Արփի, փրփրել, փափուկ, սրբազան, ճամփհորդ, համփերություն, դափնի, շամփուր, կարթ, խորթ, զվարթ, պարթև, նյարթ, թարթել,երթվել, փարթամ, համարձակ, բարձունք, վերադարձ, վարձատրել, հարձուփորձ,հարձակում, մրձույթ, դեղձ, դաղձ, դեղձանիկ, բաղձանք, օցանման, ատաղծագործ, զմրուխտ, ապուխտ, բախտավոր, թախտ, խեխտել, կխտար, խրոխտ, ոխկույզ, տախտակ, նախկին, ճեղքել, կմաղք, աղքատ, կողպեք, եղբայր, սանդուղք:

2. Կետերի փոխարեն գրի՛ր մ կամ ն.

Բնական, ամբողջ, ամպամած, անպայման, զամբյուղ, անբասիր, ամփոփել, անփոփոխ, անպետք, ամբարել, ա.բարտավան, ամպ:

3. Բացատրի՛ր տրված բառերի կազմությունն ու գրությունը.

Անհյուրընկալ, զրուցընկեր, դյուրընկալ, անընդհատ, համընթաց, միջօրե, հանապազօրյա, ոսկեզօծ, ապօրինի, առօրյա, բացօթյա, բարօրություն, զօրուգիշեր, մանրէ, վայրէջք, հնէաբան, որևէ, երբևէ:

4. Անհրաժեշտության դեպքում կետերի փոխարեն գրի՛ր ը և բացատրի՛ր անհրաժեշտությունը.

Անակ.նկալ, ան.մբռնելի, օր.ստօրե, ակ.նթարթ, ան.նդմեջ, լուսն.կա, մթ.նկա, համ.նդհանուր, մերթ.նդմերթ, ան.նթեռնելի, ակ.նհայտ, ան.նդհատ, անհյուր.նկալ, սր.նթաց:

5. Կետերը փոխարինի՛ր կրկնակ բաղաձայններով.

ճ..ալ, բ..ալ, ֆ..ալ, թ..ալ, ու..ակի, ու..անկյուն, Ա..ա, Է..ա, թռչու..եր, հենարա..եր, ի..սուն, ե..որդ, չո..որդ, տա..ական, տա..ալուծել, անդո.., բե..ի, մ..կածուփ:

6. Լրացրո՛ւ բաց թողնված տառերը.

Մար.ուն իր ամբո.. կյան.ում ուղեկցում է ձայնը: Մար.ը բացար.ակ լռության պայմա..երում վատ է զգում. նրան պատում է երկ..ղի ու անհարմարու.յան զգացումը: Բացար.ակ լռությունը խանգա.ում է մար.ու ն..րդային համակարգն այնպես, ինչպես և անվեր. աղմուկը: .րոտը, հրաբու.ների ձայնը, ծովային մ..իկները և այլ աղմուկներ անհանգստացնում են մարդուն: Կան բնական աղմուկներ .լ, ինչպես թռ.ու..երի դայլայլը, ա..յուրների կարկաչ..նը, ծովի ալիքների համ.նթաց ճողփ..նը, հաճելի են մար.կանց համար, բարերար են ներգործում նրանց ն..րդային համակար.ի վրա: Տհաճ աղմուկը քայքայում է մար.ու առո..ությունը: Աղմուկի հետ են կապվում լսողության կորուստը, ֆիզիկական և մտա.որ ըն.ունակություն..երի նվազումը:

7. Տրված բառերը տողադարձի՛ր հնարավոր ձևերով.

Աստղային, անկողմնակալ, միջատներ, առաջխաղացում, զաղտնավանկ, բացատրել, կենտրոնացում, անտառածածկ, հյուրասիրել, միաժամանակ, տիեզերք, քիմիական, միասնական, միլիոնավոր, միլիարդ, էական, իդեալական, էներգիա, արդյունք, աղբյուր, առյուծ, ալյուր, երևանյան, վայրկյան, մրջյուն, տեղեկություն, հարստություն, խորհրդավոր, անխնամ, աննկարագրելի:

8. Բացատրի´ր, թե ընդգծված բառերը նախադասություններից յուրաքանչյուրում ի՛նչ իմաստով են գործածված.

Ջուրը թեյնիկում վաղուց արդեն եռում էր, բայց նա չէր նկատում: Բարկությունից արյունը եռում էր երակներում, սիրտը տակն ու վրա էր լինում: 2. Ընկերացել է դիմացի շենքում ապրող մի տղայի հետ: Ընկերացան, որ միասին անեն իրենց ուժերից վեր այղ գործը: Մինչև քաղաք ընկերանամ քեզ, որ մենակ չգնաս: 3. Ավազակներն այնպես էին ծեծել խեղճին, որ ձին թողել ու փախել էր: Այնպես համառորեն է ծեծում դուռը, կարծես վստահ է, որ տանը մարդ կա: Երկաթը տաք-տաք են ծեծում: Այդ հարցն այնքան ծեծեցին, որ ոչ մեկին այլևս չի հետաքրքրում:

9. «Աչք», «տուն» բազմիմաստ բառերը նախադասությունների մեջ գործածի՛ր քեզ հայտնի բոլոր իմաստներով: Ընդգծի՛ր այն նախադասությունները, որտեղ դրանք փոխաբերական իմաստով են գործածված:

10. Ընդգծված բառերը, բառակապակցություններն ու արտահայտաթյունները փոխարինի՛ր իմաստով մոտ (հոմանիշ) բառերով, բառակապակցություններով ու արտահայտություններով.

Լոնդոնում գոյություն ունի մի ակումբ, որի անդամներն ապրում են հին տներում ու դղյակներում և չեն օգտագործում այն, ինչ հայտնաբերվել է 1500 թվականից հետո: Վերջերս ակումբից վտարվեցին նրա երկու անդամները, որովհետև նրանք իրենց բնակարանում հեռախոս էին անցկացրել:
Բոլոր հիմքերը կան ենթադրելու, որ առաջին հեռավոր առևտրական ուղիներն անցնում էին ոչ թե ցամաքով, այլ գետերով: Անտարկտիդան մեր մոլորակի վեց մայրցամաքներից մեկն է: Երկրի վրա մարդու հայտնվելուց միլիոնավոր տարիներ առաջ Անտարկտիդայում տաք էր, աճում էին արևադարձային բույսեր, թափառում էին ահռելի կենդանիներ:
Կրկեսի Ժաննա անունով փիղը զբոսնում էր ավստրիական Կլադենֆուրտ քաղաքի փողոցներից մեկում: Հանկարծ նա մի մկնիկ նկատեց ու փախուստի դիմեց: Այդպիսի ուրիշ դեպքեր էլ են հայտնի: Պատահել է, երբ փիղը վախեցել է ծովային ոզնուց կամ խոզից: ԱՄՆ-ի Օրիգոն նահանգի ծովափնյա ջրերում մի արտասովոր ձուկ կա, որը երկու զույգ աչք ունի: Աչքերի մի զույգը նայում է վեր, մյուսը` վար: Տեղացի ձկնորսները վկայում են, որ չորս աչքերի շնորհիվ ձուկը վտանգավոր գիշատիչներից կարողանում է խուսափել:

11. Հոմանիշների հինգ զո՛ւյգ առանձնացրու (անծանոթ բառերի դեպքում օգտվի՛ր նշված բառարանից).

Ընչազուրկ, հերսոտ, ընչաքաղց, ընթացիկ, սրընթաց, անընկճելի, արագընթաց, անկոտրում, դյուրաթեք, դյուցազնական, դյուրաբեկ, ճկուն, աղքատ, հերոսական:

12. Տրված առածները լրացրո՛ւ ընդգծված բառերի հականիշների օգնությամբ.

Լավ ձին կերը կավելացնի,………… : Խելոքին մեկ ասա, …………….. : Արդար մազը չի կտրվի,…………. : Բոյը երկար,………………………. :

13. Հականիշների հինգ զո՛ւյգ առանձնացրու.

Սպիտակ, բարակ, ցածր, աղտոտ, կոպիտ, կոր, հեշտ, սև, դժվար, մաքուր, թեթև, բարձր, նուրբ:

Սպիտակ — սև,   ցածր — բարձր,  աղտոտ — մաքուր,  կոպիտ — նուրբ,  հեշտ — դժվար,

14. Տրված բարդ բառերի վերջին արմատները փոխելով` ստացի՛ր նոր բարդ բառեր.

Հեռախոս, հանրածանոթ, ձյունածածկ, երկրագունդ, կենսակերպ, հնավանդ, մտահոգ, բարենպաստ, ակնթարթ, լուսանցք:

Հեռադիտակ,   հանրախանութ,   ձյունանուշիկ,   երկրաբան,   կանսաբան,  հնազանդ,   մտապահել,  բարեկարգ,   ակնկալիք,   լուսաստղ:

15. Բաղադրյալ այնպիսի բառե՛ր կազմիր, որոնց սկզբում լինեն տրված բառերի վերջին բաղադրիչները (անծանոթ բառերի դեպքում օգտվի՛ր նշված բառարանից). ի՞նչ փոփոխություն նկատեցիր:

Դեղնակտուց, կենսախինդ, կենսագիր, քինախնդիր, ակնդետ:

16. Բաղադրյալ այնպիսի բառե՛ր կազմիր, որոնց վերջում լինեն տրված բառերի առաջին բաղադրիչները. ի՞նչ փոփոխություն նկատեցիր:

Բուսական, կատվազգի, սուզանավ, սիրառատ, շինություն:

17. Ա շարքի նախածանցներից յուրաքանչյուրը բոլոր հնարավոր ձևերով բաղադրի՛ր Բ շարքի բառերի հետ.

Ա. Հակ, անդր, արտ, համ, նախ, վեր, գեր, տար, պար, փոխ, ներ, ենթ

Բ. Կարծիք, դարձնել, գրել, գտնել, հարված, զգեստ, օրոք, դասել, Կովկաս, (հ)արձակ, տարած, դարձ, դնել (դրել), կշիռ, մուծել, փակել, կանգնել, աշխարհ(իկ):

Հակահարված,  վերադարձնել,   համատարած,  ենթադրել,   նախօրոք,   պարազգեստ,   փոխադարձ,  արտագրել,  անդրադարձ,   գերադասել,  ներաշխարհ,  տարեդարձ,   հակակարծիք,   ներմուծել,   տարակշիռ,   վերականգնել,   փոխադրել,  վերադասել:

18. Եզակին դարձրո՛ւ հոգնակի.

տուն-տներ,    երեխա-երեխաներ,     անկյուն-անկյուններ,     առակագիր-առակագիրներ,     ժամացույց-ժամացույցեր, ստեղնաշար-ստեղնաշարներ,    հորաքույր-հորաքույրեր,        հանքափոր-հանքավորներ,       կողմնացույց-կողմնացույցեր,      նստացույց-նստացույցեր,       ձեռագիր-ձեռագրեր:

19. Գրի՛ր 10 ածական և կազմի՛ր դրանց համեմատության աստիճանները (դրական, բաղդատական, գերադրական):

Գեղեցիկ — ավելի   գեղեցիկ — ամենագեղեցիկ

Փափուկ — ավելի  փափուկ — ամենափափուկ

երկար — ավելի  երկար —  ամենաերկար

Փայլուն — ավելի  փայլուն —  ամենափայլուն

Բարի — ավելի  բարի —  ամենաբարի

Կռվարար — ավելի  կռվարար —  ամենակռվարար

Համեղ — ավելի  համեղ — ամենահամեղ

Կարմիր — ավելի  կարմիր — ամենակարմիր

Գունեղ — ավելի գունեղ — ամենագունեղ

Սառը — ավելի  սառը — ամենասառը

20. Տրված օրինակով խոնարհի՛ր հետևյալ բայերը.

Եզակի        Հոգնակի

I դեմք        Գրում եմ     գրում ենք
II դեմք        գրում ես     գրում եք
III  դեմք      գրում է       գրում են

Խաղալ, մրցել, նայել, ընկնել, թռչել, կորչել, փախչել:

Եզակի                    Հոգնակի

I դեմք    Խաղում  եմ            խաղում  ենք

II դեմք   Խաղում  ես             խաղում   եք

III  դեմք  Խաղում  է               խաղում  են

 

Եզակի                     Հոգնակի

I դեմք     Մրցում  եմ                մրցում  ենք

II դեմք    Մրցում  ես                մրցում  եք

III  դեմք   Մրցում  է                մրցում  են

 

Եզակի                    Հոգնակի

I դեմք     Նայում  եմ                 նայում  ենք

II դեմք    Նայում  ես                 նայում  եք

III  դեմք   Նայում   է                նայում  են

 

Եզակի                          Հոգնակի

I դեմք        Ընկնում  եմ              ընկնում  ենք

II դեմք       Ընկնում  ես               ընկնում   եք 

III  դեմք    Ընկնում  է                  ընկնում  են

 

Եզակի                        Հոգնակի

I դեմք       Թռչում  եմ               թռչում  ենք

II դեմք      Թռչում   ես                թռչում  եք

III  դեմք     Թռչում  է                 թռչում  են

 

Եզակի                              Հոգնակի

I դեմք      Կորչում  եմ                     կորչում  ենք

II դեմք    Կորչում  ես                       կորչում  եք

III  դեմք  Կուրչում  է                       կորչում  են

 

Եզակի                         Հոգնակի

I դեմք      Փախչում  եմ              փախչում   ենք

II դեմք    Փախչում  ես               փախչում   եք  

III  դեմք   Փախչում  է                փախչում  են

 

 

 

 

Ընթերցանության նյութեր

Ղ. Աղայան, Օձամանուկ և Արևահատ

Անտառի մանուկը

Վաճառականի խիղճը

Զանգի-Զրանգի

Եղեգնուհի

Խիզախը և Աներկյուղը

Անահիտ

Հնարագետ ջուլհակը

Հազարան բուլբուլ

Արևամանուկ

Վիշապին հաղթողը

Կախարդական պատկեր

Մ. Խորենացի, Հայկ և Բել

Տորք Անգեղ

Ա. Խնկոյան, Առակներ

Վ. Անանյան, Պատմվածքներ