Posted in Uncategorized

Բնությունը և ֆիզիկական։ Ֆիզիկայի ուսումնասիրման առարկան։Ֆիզիկական երևույթներ։ Դիտումներ և փորձեր

<<Ֆիզիկա>> բառը առաջացել է՝ հունարեն ֆյուզիս բառից, որը թարգմաներեն նշանակում է բնություն։ Հուն գիտնական արիստոտելը <<մ.թ.ա IVդար>>։ Գրել է ֆիզիկա բառը։ Ֆիզիկայի հիմնական խնդիրը շրջակա աշխարհը և այնտեղ տեղի ունեցող բացատրել է։ Միաժամանակ կարևոր է այն օրենքների իմացուցթյունը, որոնց ենթարկվում է բնուփյունը։ Ֆիզիկան ուսեւմնասիրում է բնության մեջ տեղի ունեցող երևույթները։ Բնությունը այն ամենի ամբողջությունն է, ինչը շրջապատում է մարդուն։ Մարդը նույնպես բնության մաս է։ Բնության մեջ տեղի ունեցող փոփոխությունները անվանում են բնության երևույթներ։ Մեզ շրջապատող յուրաքանչյուր առարկա ընդունված է անվանել ֆիզիկական մարմին կամ մարմին։ Ինչից պատրաստված է մարմինը կոչվում է նյութ։ Ֆիզիկական երևույթների տեսակներից են, լուսային, ձայնային և այլն։ Ինչ գույություն ունի տիեզերքում, բույսեր կենդանիներ, լույսը, ռադիոալիքները (չնայած դրանք չենք տեսնում) գիտության մեջ անվանում ենք մատերիան։ Նյութը մատերիայի տեսակներից է։ Ֆիզիկական երևույթներից է, սառույցի հալվելը, ապակու կոտրվելը և այլն: