Հանրահաշիվ, Դասարանական աշխատանք, Uncategorized, ֆլեշմոբ

Հանրահաշիվ. Ֆլեշմոբի քննարկում.09.09.19

1. 78 զբոսաշրջիկների համար նախատեսել էին վեցտեղանոց և չորստեղանոց նավակներ։ Յուրաքանչյուր տեսակի քանի՞ նավակ կար, եթե բոլոր զբոսաշրջիկները տեղավորվեցին 15 նավակում, և բոլոր տեղերը զբաղեցվեցին։
I-xհատ|6x
II-15-x|4·(15-x)
6x+4·(15-x)=78
6x+60-4x=78
2x+60=78
2x=78-60
2x=18
x=9(6տեղանոց)
x=15-9=6(4տեղանոց)
Շարունակել կարդալ “Հանրահաշիվ. Ֆլեշմոբի քննարկում.09.09.19”

Տնային աշխատանք, Գարուն, Uncategorized, ֆլեշմոբ

Պաշտպանված՝ Русский Флешмоб

Այս բովանդակությունը պաշտպանված է գաղտնաբառով։ Այն դիտելու համար դուք պետք է տրամադրեք ձեր գաղտնաբառը՝

Русский, Տնային աշխատանք, Uncategorized, ֆլեշմոբ

Русский. Флешмоб

1. Прочитайте приведенные названия дней недели: вторник, среда, четверг, пятница. Подумайте, что они обозначают, какой смысл в них заключен. Вспомните значение наименований дней недели и в армянском языке, схожи ли они?
Вторник-второй-(Երեքշաբթի)
Среда-средний-(Չորեքշաբթի)
Четверг-четвёртый-(Հինգշաբթի)
Пятница-пять-(Ուրբաթ)

Շարունակել կարդալ “Русский. Флешмоб”

English, Տնային աշխատանք, Գարուն, Uncategorized, ֆլեշմոբ

English Fleshmob

I. Write down possible questions to the given answers, in the result of which we will have a dialogue. Գրեք հնարավոր հարցեր տրված պատասխաններին և արդյունքում կունենանք մի երկխոսություն.
My name is John Smith.
What’s your name?

Շարունակել կարդալ “English Fleshmob”

English, Տնային աշխատանք, Գարուն, Uncategorized, ֆլեշմոբ

English. Fleshmob

. Բանավոր խոսքում անգլերենի ամենահաճախ գործածվող շաղկապներից է «if»-ը: Տրված է երկու ավարտուն և մեկ անավարտ նախադասություն: Ավարտեք երրորդ անավարտը և նույն տրամաբանությամբ շարունակեք կազմել չորրորդ, հինգերրորդ և վեցերրորդ նախադասությունները: If I have enough money, I will buy an iPhone 7 for me. If I buy an iPhone 7, I will connect it to the Internet. If I connect my iPhone 7 to the Internet, I ….
I will do my homework with my iPhone 7. If I do my homework with my iPhone 7, I won’t bring my computer to school. If I don’t bring my computer to school, I will bring a more lightweight bag. If I bring a lightweight bag, I will go to school more pleasure.

Շարունակել կարդալ “English. Fleshmob”

English, Uncategorized, ֆլեշմոբ

English. Homework. Fleshmob

I. Խորհուրդ են տալիս «should» բառով: Շարունակեք նախադասությունները`միմյանց խորհուրդ տալով:

1.To remember the history lesson well you should …
To remember the history lesson well you should tell.
2. To make tasty barbecue you should ….
To make tasty barbecue you should eat.

Շարունակել կարդալ “English. Homework. Fleshmob”

English, Uncategorized, ֆլեշմոբ

2018-ի անգլ. նոյեմբերյան ֆլեշմոբ . 6-8-րդ դասարաններ

2018-ի անգլ. նոյեմբերյան ֆլեշմոբ . 6-8-րդ դասարաններ
Անուն ազգանուն, էլ. հասցե *
Ofelya Andreasyan, Ofelia-nd-1@mskh.am
դասարան, դպրոցի անուն *
Mkhitar Sebastatsi Educational, Middle School, 6-3 class
Ընդգրկվա՞ծ ես հեռավար ուսուցման մեջ *
այո
ոչ

I. Նախադասությունը շարունակեք «բայց» շաղկապով`ժխտելով շարունակվող միտքը: Օրինակ՝ My brother likes to watch action films. (horror films) My brother likes to watch action films but he doesn’t like horror
Option 1
1. I can speak Georgian a little. (write in Georgian)
I can speak Georgian a little but I can’t write in Georgian.
2. My sister plays basketball. (volley-ball)
My sister plays basketball but she doesn’t play volley-ball.
3. I like to watch foot-ball on TV. (boxing)
I like to watch foot-ball on TV but I don’t like to watch boxing.
4. Tom can drive a car. (a truck)
Tom can drive a car but he can’t drive a truck.
5. They usually have breakfast in the hotel. (lunch)
They usually have breakfast in the hotel but they don’t have lunch.
II. Կռահեք, թե ինչ հարց եք տալու զրուցակցին:
1. Tom and Jane live in London. (Where …?)
Where do Tom and Jane live?
2. She goes to her grandparents’ every Sunday. (How often…?)
How often does she go to her grandparents’?
3. The Browns are coming to Yerevan next week. (When …?)
When are Browns coming to Yerevan?
4. She travels a lot in summer. (What …?)
What does she do in summer?
5. She doesn’t like the 13th day of the month. (Which …?)
Which day of the month she doesn’t like?
III. Which season of the year do you like and why?
I like all the seasons because all of them are very nice and beautiful.

Շարունակել կարդալ “2018-ի անգլ. նոյեմբերյան ֆլեշմոբ . 6-8-րդ դասարաններ”

Մայրենի, Շարադրություն, Տնային աշխատանք, Uncategorized, ֆլեշմոբ

Սեպտեմբեր ամսվա Հայոց Լեզվի ֆլեշմոբ

Լրացրու՛ դարձվածքները և գրի՛ր բացատրությունները:
Անխորագիր պատկեր
Ակն ընդ ական, ատամն ընդ ատաման։
Հատուցման սկզբունքով («ակն ընդ ական, ատամն ընդ ատաման») պատիժ, ըստ որի հանցավորին հասցվում է այն վնասը, ինչ նա պատճառել է տուժողին։

Գայլի գլխին Ավետարան են կարդում, ասում է՝ շուտ արէ՛ք, հոտս գնաց։
Ուզում են ասել, որ գայլին ինչքան ուզում ես ասա, որ մի արա չի կարելի ինքը չի հասկանա։

Իրար ջան ասել, ջան լսել։
Իրար հետ շատ սիրով լինել:
2.Գտի՛ր հետևյալ բառերի բացատրությունները: Մի զույգով կազմի՛ր նախադասություններ:

Շարունակել կարդալ “Սեպտեմբեր ամսվա Հայոց Լեզվի ֆլեշմոբ”

Մայրենի, Uncategorized, ֆլեշմոբ

Սեպտեմբեր ամսվա Հայոց Լեզվի ֆլեշմոբ․2

1.

Подпись отсутствует
Օդանավակայան

2. Տարվա ո՞ր եղանակն է կորել: Գտի՛ր այդ եղանակը: Գա, շուն, ամ, րուն, ա, առ:
Ձմեռ
3.Մեկ տառ փոխելով՝ ստացիր նոր բառեր:

Подпись отсутствует
սար,սուր,մուր,մուկ,մութ,թութ,թաթ,թաս

ծուռ,դուռ,փուռ,փուլ։

4.Մեկ տառ ավելացնելով՝ ստացիր նոր բառեր.արագ,աղալ, արև,այն, գնել,պիտակ,շուն, յուղ

Շարունակել կարդալ “Սեպտեմբեր ամսվա Հայոց Լեզվի ֆլեշմոբ․2”

Русский, Uncategorized, ֆլեշմոբ

Сентябрьский флешмоб по русскому языку 6-8 классы

1.Пресс-конференция. Выберите какое-либо хорошо известное историческое лицо и постарайтесь узнать как можно больше о нем с помощью вопросов (подберите вопросы для него). Вы можете спросить о личной жизни этого человека, о семье и работе, которую он выполнял, а также почему он так поступил.

Комитас, когда вы написали первую песню?
Какое произведение любите больше всего?
Какое событие в вашей жизни повлияло на ваше творчество?
Если бы ваша жизнь сложилась удачно, у нашего народа был бы Комитас?

Շարունակել կարդալ “Сентябрьский флешмоб по русскому языку 6-8 классы”