Posted in Հանրահաշիվ, Ֆլեշմոբի իմ առաջարկած խնդիրները, Գարնանային արձակուրդ, Գարուն, Երկրաչափություն, Uncategorized, ֆլեշմոբ

Ֆլեշմոբի իմ առաջարկած խնդիրը

Օֆելյա Անդրեասյան, Միջին դպրոց, 7-րդ դասարան:

5. Գտնեք 5, 6, 4, 7, 3, _, _ հաջորդականության օրինաչափությունը և շարունակեք գրել ևս երկու թիվ.

Լուծում՝
5+1=6
6-2=4
4+3=7
7-4=3
3+5=8
8-6=2
              Պատասան՝ 5, 6, 4, 7, 3, 8, 2
Posted in Հանրահաշիվ, Ֆլեշմոբի իմ առաջարկած խնդիրները, Երկրաչափություն, Uncategorized, ֆլեշմոբ

Ֆլեշմոբի իմ կազմած խնդիրը

Եթե Օֆելիան գնի 4 գրիչ, ապա նրա մոտ կմնա 100 դրամ, իսկ 7 գրիչ գնելու համար նրան չի բավարարում 80 դրամ: Ինչքա՞ն գումար կար Օֆելիայի մոտ:

1. 100+80=180դր
2. 7-4=3(3 հատ գրիչ)
3. 180:3=60դր(1 գրիչ)
4. 4·60+100=340դր

                                           Պատասխան՝ Օֆելյայի մոտ կար 340դր.