Posted in Հանրահաշիվ, Տնային աշխատանք, Օրվա աշխատանք, Գարուն, Դասարանական աշխատանք, Uncategorized

Պաշտպանված՝ Հանրահաշիվ. Օրվա աշխատանք. 10.03.2020թ

Այս բովանդակությունը պաշտպանված է գաղտնաբառով։ Այն դիտելու համար դուք պետք է տրամադրեք ձեր գաղտնաբառը՝

Posted in Ձմեռ, Տնային աշխատանք, Օրվա աշխատանք, Դասարանական աշխատանք, Երկրաչափություն, Uncategorized

Երկրաչափություն. Օրվա աշխատանք. 27.02.2020թ

Պարապմունք 7. Հաջորդ դասին գրելու ենք ինքնաստուգում երկրաչափությունից:

Թեման լինելու է՝  Զուգահեռ ուղիները:

Գրել այս խնդիրները, պատրաստվել ինքնաստուգման՝

Գրել առաջադրանքներ՝ Էջ 57, համար՝ 106-120

Առաջադրանք՝ 106
Պատասխան՝ ուղղիները զուգահեռ են:
Շարունակել կարդալ “Երկրաչափություն. Օրվա աշխատանք. 27.02.2020թ”

Posted in Հանրահաշիվ, Տնային աշխատանք, Օրվա աշխատանք, Դասարանական աշխատանք, Uncategorized

Հանրահաշիվ. Օրվա աշխատանք. 25.02.2020թ

Պարապմունք 6.

Հարցերի քննարկում:

Թեմա՝ Խորանարդների տարբերությունը

Տեսական նյութ

Ինչպես նախորդ պարապմունքին հաշվեցինք խորանարդների գումարը,  նույն դատողությունները կատարելով՝ կստանանք խորանարդների տարբերությունը՝

       a3b3=(a-b)(a2+ab+b2)

Այս հավասարությունն անվանում են խորանարդների տարբերության բանաձև: a2+ab+b2 բազմանդամն անվանում են a-ի և b-ի գումարի թերի քառակուսի: Բանաաձով տրվում է a3b3բազմանդամի վերլուծումը արտադրիչների:
Շարունակել կարդալ “Հանրահաշիվ. Օրվա աշխատանք. 25.02.2020թ”

Posted in Ձմեռ, Տնային աշխատանք, Օրվա աշխատանք, Դասարանական աշխատանք, Երկրաչափություն, Uncategorized

Երկրաչափություն. Օրվա աշխատանք. 20.02.2020թ

Պարապմունք 5.

Թեմա՝ Երկու ուղիղների զուգահեռության հայտանիշները:

Առաջադրանք  գրքից՝ 217 ա, բ, գ, 218, 222, 223
Շարունակել կարդալ “Երկրաչափություն. Օրվա աշխատանք. 20.02.2020թ”

Posted in Ձմեռ, Տնային աշխատանք, Օրվա աշխատանք, Դասարանական աշխատանք, Երկրաչափություն, Uncategorized

Երկրաչափություն. Օրվա աշխատանք. 19.02.2020թ

Պարապմունք 4.

Թեմա՝ Երկու ուղիղների զուգահեռության հայնիշները:

Սահմանում c ուղիղը a և b ուղիղների նկատմամբ կոչվում է հատող, եթե այդ ուղիղները հատում է երկու կետում:

a և b ուղիղները c հատողով հատելիս առաջանում են ութ անկյուններ:

❤ և <6, <4 և <5 խաչադիր անկյուններ

❤ և <5,  <4 և <6 միակողմանի անկյուններ

<1 և <5, ❤ և <7, <2 և <6, <4 և <8 համապատասխան անկյուններ
Շարունակել կարդալ “Երկրաչափություն. Օրվա աշխատանք. 19.02.2020թ”

Posted in Հանրահաշիվ, Ձմեռ, Տնային աշխատանք, Օրվա աշխատանք, Դասարանական աշխատանք, Uncategorized

Հանրահաշիվ. Օրվա աշխատանք. 19.02.2020թ

Պարապմունք 5.

Հարցերի քննարկում:

Թեմա՝ Խորանարդների գումարը:
2²=4
3²=9
10²=100
1³=1
2³=8
3³=27
2a³=8a³
Շարունակել կարդալ “Հանրահաշիվ. Օրվա աշխատանք. 19.02.2020թ”

Posted in Հանրահաշիվ, Ձմեռ, Տնային աշխատանք, Օրվա աշխատանք, Դասարանական աշխատանք, Uncategorized

Հանրահաշիվ. Օրվա աշխատանք. 18.02.2020թ

Պարապմունք 4.

Հարցերի քննարկում:

Թեմա՝ Խորանարդների գումարը:

I բանաձև (a-b)(a+b)=a²-b²

II բանաձև (a+b)²=a²+2ab+b²

III բանաձև (a-b)²=(a-b)(a-b)=a²-2ab+b²

IV բանաձև a³+b³=(a+b)(a²-ab+b²)=a-a²b+ab²+ba²-ab²+b³=a³+b³

m³+n³=(m+n)(m²-mn+n²)
Շարունակել կարդալ “Հանրահաշիվ. Օրվա աշխատանք. 18.02.2020թ”

Posted in Ձմեռ, Տնային աշխատանք, Օրվա աշխատանք, Դասարանական աշխատանք, Երկրաչափություն, Uncategorized

Երկրաչափություն. Օրվա աշխատանք. 13.02.2020թ

Պարապմունք 3.

Թեմա՝ Զուգահեռ ուղիղներ:

Տեսական նյութ

Սահմանում Երկու ուղիղներ հարթության վրա կոչվում են զուգահեռ, եթե նրանք չեն հատվում: 

Սահմանում Երկու հատվածներ կոչվում են զուգահեռ, եթե դրանք ընկած են զուգահեռ ուղիղների վրա:
Շարունակել կարդալ “Երկրաչափություն. Օրվա աշխատանք. 13.02.2020թ”

Posted in Հանրահաշիվ, Ձմեռ, Տնային աշխատանք, Օրվա աշխատանք, Դասարանական աշխատանք, Uncategorized

Հանրահաշիվ. Օրվա աշխատանք. 12.02.2020թ

Պարապմունք 3.

Հարցերի քննարկում:

Ամրապնդում ենք անցած թեմաները:

Առաջադրանք 1. Բացիր փակագծերը
x1
1) m²-n²
2) p²-q²
3) c²-d²
4) a²-b²
5) x²-1²
6) a²-2²
7) 2a²-b²
8) 5x²-y²
9) 2m²-3n²

Շարունակել կարդալ “Հանրահաշիվ. Օրվա աշխատանք. 12.02.2020թ”