Posted in Մայրենի, Սվետլանան և Օֆելյան ստեղծագործում են

Վատն ու բարին

Վատն ու բարին

Վատը միշտ էլ վատ կմնա,
Լավը միշտ էլ լավ կմնա:

Վատը վատն է կամենաում,
Լավը  լավն է կամենում,

Հիմա ում կողմից լինեմ ես , եթե երկուսից էլ ունեմ ես:

Որքան մարդու մեջ բարություն կա, այնքան նրա մեջ կյանք կա:

Որքան մարդու մեջ բարություն կա,
Այդքան նրա մեջ կյանք կա:

Մարդու մեջ բարին միշտ պարտվում է,
Իսկ չարը՝ հաղթում է:

Բարին, բարին է կառուցում,
Չարն էլ բարին է փլուզում: