Posted in Ձմեռ, Երկրաչափություն, Ինքնաստուգում, Uncategorized

Երկրաչափություն. Ինքնաստուգում

Երկրաչափություն ինքնաստուգում

Առաջադրանք 1
erkrachapu2yun 1

Խաչադիր <=4 և 5, 3 և 8
Միակողմանի <=4 և 8, 3 և 5
Համապատասխան=1 և 8, 4 և 7, 2 և 5, 3 և 6
+1
Շարունակել կարդալ “Երկրաչափություն. Ինքնաստուգում”

Posted in Ձմեռ, Տնային աշխատանք, Կենսաբանոթյուն, Uncategorized

Կենսաբանություն. Տնային աշխատանք. Հողաթափիկ ինֆուզորիյա. 13.02.2020թ

Փետրվարի 10-14

Ինֆուզորիանեի մոտակա չափեսերը տատանվում են 12 միկրոնից մինչև 3 մմ։ Մարմինը կազմված է ամուր և պինդ թաղանթից՝ կորտեքսից և դոնդողանման հատիկավոր շերտից։ Շարժման օրգանենները պրոտոպլազմային թարթիչներն են, որոնք առջևից դեպի ետ թիավարումով ինֆուզորիաները լողում են։ Ինֆուզորիաները ունեն 2 տեսակ կորիզ: Սեռական պրոցեսը կոնյուգացիայի ձևով է, միաձուլվում են ոչ թե գամետները, այլ անհատները։ Բազմանում են նաև անսեռ ճանապարհով՝ լայնակի կիսվելով կամ բողբոջմամբ։ Լինում են նստակյաց և ազատ լողացող ձևեր: Գաղութներով կամ էլ առանձին են լողում։ Ինֆուզորիաների մեծ մասը սնվում է մանր սնկերով, որոնցից մի քանիսը գիշատիչ են։ Սնունդը մարսվում է սննդառական վակուոլներում, չմարսված մասնիկները դուրս են թափվում արտաթորման անցքից։ Ինֆուզորիաների դասն ընդգրկում է մոտ 6000 տեսակի իսկ բաժանվում են 5 ենթադասի։ Ապրում են քաղցրահամ ջրերում, ծովերում, ճահիճներում, մտնում են պլանկտոնի և բենթոսի կազմում։ Լինում են նաև խոնավ հողում, մամուռների մեջ։ Հիմնականում մակաբույծներ են, կան նաև խիստ մասնագիտացված մակաբույծ տեսակներ։

Լրացուցիչ աշխատանք Շարունակել կարդալ “Կենսաբանություն. Տնային աշխատանք. Հողաթափիկ ինֆուզորիյա. 13.02.2020թ”

Posted in Ձմեռ, Տնային աշխատանք, Օրվա աշխատանք, Դասարանական աշխատանք, Երկրաչափություն, Uncategorized

Երկրաչափություն. Օրվա աշխատանք. 27.02.2020թ

Պարապմունք 7. Հաջորդ դասին գրելու ենք ինքնաստուգում երկրաչափությունից:

Թեման լինելու է՝  Զուգահեռ ուղիները:

Գրել այս խնդիրները, պատրաստվել ինքնաստուգման՝

Գրել առաջադրանքներ՝ Էջ 57, համար՝ 106-120

Առաջադրանք՝ 106
Պատասխան՝ ուղղիները զուգահեռ են:
Շարունակել կարդալ “Երկրաչափություն. Օրվա աշխատանք. 27.02.2020թ”

Posted in Ձմեռ, Տնային աշխատանք, Տրամաբանություն, Uncategorized

Տրամաբանություն. Տնային աշխատանք. 22.02.2020թ

Q.
Գողը գողություն է անում և որոշում է թաքնվել կենդանաբանական այգում։ Մտնելով կենդանաբանական այգի, նա միանգամից վերցրեց աշխատակիցներից մեկի հագուստը։ Ոստիկանները մտնելով կենդանաբանական այգի հայտնաբերեցին միանգամից 4 կասկածյալի։ Առաջինը ասաց, որ այդ պահին առյուծին միս էր կերակրում։ Երկրորդն ասաց, որ այդ պահին վանդակներ մաքրում։ Երրորդն ասաց, որ այդ պահին մսով կերակրում է ռնգեղջուրին։ Չորրորդն ասաց, որ այդ պահին զեբրային էր ջրով լվանում։ Ո՞վ է նրանցից գողը։

I կասկածյալը

II կասկածյալը

III կասկածյալը

IV կասկածյալը

Շարունակել կարդալ “Տրամաբանություն. Տնային աշխատանք. 22.02.2020թ”

Posted in Ձմեռ, Տնային աշխատանք, Կենսաբանոթյուն, Uncategorized

Կենսաբանություն. Տնային աշխատանք. 20.02.2020թ

Փետրվարի 17-21

Բազմաբջիջ կենդանիներ, հիդրա, հիդրայի կառուցվածքըբազմացումը :

Լրացուցիչ աշխատանք.

  • Պատրաստել ուսումնական նյութ` կարող եք որևէ նյութ թարգմանել և ձայնագրել:

Հիդրան դա կենդանի օրգանիզմ է: Հիդրաները ունեն շատ պարզ և հետաքրքիր տեսք: Նրանք կարծես վրձին լինեն: Հիդրան ունի բարակ մարմին և իր գլուխը պատված է մազիկներով, որոնցով նա ընդուոնւմ է սնունդը: Հիդրան շատ պարզ, բայց շատ վտանգավոր է: Հիդրաները ապրում են մասնավորապես լճերում, ճահիճներում, գետերում և այլն: Հիդրան իր սնունդը վաստակում է իր մազիկների շնորհիվ: Հիդրաները սնվում են ավելի շատ բզեզեզներով, ճանճերով, հազարավոտնուկներով և այլն: Սկզբում նա իր մազիկներով հափշտակում է սնունդը, իսկ հետո սկսում կուլ տալ: Հիդրան միանգամից սպանում է կենդանի օրգանիզմին, որովհետև վնասում է ներվը: Հիդրայի մազիկներից մեկը որսի ներվը վնասելու համար է, իսկ մնացածը հափշտակելու: Հիդրայի օրգանիզմը չմարսված սնունդը ետ է բերում իր բերանից:
Շարունակել կարդալ “Կենսաբանություն. Տնային աշխատանք. 20.02.2020թ”

Posted in Ձմեռ, Տնային աշխատանք, Օրվա աշխատանք, Դասարանական աշխատանք, Երկրաչափություն, Uncategorized

Երկրաչափություն. Օրվա աշխատանք. 20.02.2020թ

Պարապմունք 5.

Թեմա՝ Երկու ուղիղների զուգահեռության հայտանիշները:

Առաջադրանք  գրքից՝ 217 ա, բ, գ, 218, 222, 223
Շարունակել կարդալ “Երկրաչափություն. Օրվա աշխատանք. 20.02.2020թ”

Posted in Ձմեռ, Տնային աշխատանք, Աշարհագրություն, Uncategorized

Աշխարհագրություն. Տնային աշխատանք. 19.02.2020թ

Դասի հղում
1. Որո՞նք են արդյունաբերության հին և նոր ճյուղերը:
Հին ճյուղերից են՝ մետաղաձուլությունը, թեթև արդյունաբերությունը և նոր ճյուղեր են էլեկտրաէներգետիկան, ավտոշինության ճյուղերի մեծ մասը և իհարկե քիմիան:

2. Նշեք արդյունաբերության այն ճյուղերը, որոնք դուք առաջնային եք համարում:
Ըստ ինձ էլեկտրաէներգիան ամենաառաջնային ճյուղերից մեկն է:
Շարունակել կարդալ “Աշխարհագրություն. Տնային աշխատանք. 19.02.2020թ”