Հանրահաշիվ, Ձմեռ, Տնային աշխատանք, Դասարանական աշխատանք, Uncategorized

Հանրահաշիվ. Օրվա աշխատանք. 10.12.2019թ

Պարապմունք 23.

Թեմա՝ Գումարի քառակուսին

Տեսական նյութ

Ըստ սահմանման`

                     (a+b)2=(a+b)(a+b)

Օգտվելով բազմանդամը բազմանդամով բազմապատկելու կանոնից՝ ստանում ենք՝

(a+b)2=(a+b)(a+b)=aa+ab+ba+bb=a2+2ab+b2:
Շարունակել կարդալ “Հանրահաշիվ. Օրվա աշխատանք. 10.12.2019թ”

Հանրահաշիվ, Ձմեռ, Տնային աշխատանք, Դասարանական աշխատանք, Uncategorized

Հանրահաշիվ. Օրվա աշխատանք. 04.12.2019թ

Պարապմունք 22.

Նայում ենք ֆլեշմոբի  երրորդ մակարդակի երկրորդ  խնդիրը՝

Խնդիր 2.

Տրված է բնական եռանիշ թիվ, որի թվանշանների արտադրյալը 105 է: Որքա՞ն է այդ թվի թվանշանների գումարը:
15

Առաջադրանքներ:

Աշխատանք գրքից՝ 125, 129, 138,150 ա, բ, 151 ա, բ, գ,
Շարունակել կարդալ “Հանրահաշիվ. Օրվա աշխատանք. 04.12.2019թ”

Հանրահաշիվ, Ձմեռ, Տնային աշխատանք, Օրվա աշխատանք, Դասարանական աշխատանք, Uncategorized

Հանրահաշիվ. Օրվա աշխատանք. 03.12.2019թ

Պարապմունք 21.

Նայում ենք ֆլեշմոբի  երրորդ մակարդակի առաջին խնդիրը՝

Խնդիր 1.

1-ից մեծ և 100-ից փոքր քանի՞ բնական թիվ կա, որ ոչ 2-ի է բաժանվում, ոչ էլ 3-ի:

Ամրապնդում ենք անցած թեմաները՝
1.png
Շարունակել կարդալ “Հանրահաշիվ. Օրվա աշխատանք. 03.12.2019թ”

Հանրահաշիվ, Տնային աշխատանք, Օրվա աշխատանք, Աշուն, Դասարանական աշխատանք, Uncategorized

Հանրահաշիվ. Օրվա աշխատանք. 27.11.2019թ

Պարապմունք 20.

Քննարկում ենք հարցերը:

Թեմա՝ Բազմանդամների արտադրյալը: 

Օրինակ՝ 

(a+b)(a-b)=aa+a(-b)+ba+b(-b)=a2-ab+ab-b2=a2b2

Օրինակ՝

(a-b)(2a+b)(3a-2b)=(a2a-b2a+ab-bb)(3a-2b)=(2a2-ab-b2)(3a-2b)=2a23a-ab3a-b23a-

b23a+2a2(-2b)+ab2b+b22b=6a3-3a2b-3ab2-4a2b+2ab2+2b3=6a3-7a2b-ab2+2b3

Օր՝ 1  2a(4+8b)=16ab
Օր՝ 2 -4x(2y+3)=-8xy-12x

Օր՝ 1 (a+b)(3+4b)=3a+4ab+3b+4b²
Օր՝ 2 (2x+y)(3x-y)=6x²-2xy+3xy-y²=6x²+xy-y²
Շարունակել կարդալ “Հանրահաշիվ. Օրվա աշխատանք. 27.11.2019թ”

Հանրահաշիվ, Տնային աշխատանք, Օրվա աշխատանք, Աշուն, Դասարանական աշխատանք, Uncategorized

Հանրահաշիվ. Օրվա աշխատանք. 26.11.2019թ

Պարապմունք 19.

Քննարկում ենք հարցերը:

Թեմա՝ Բազմանդամի և միանդամի արտադրյալը:

Օր՝ 1 a×(a+b)=a^2+ab

Հակառակ գործողություն

Շարունակել կարդալ “Հանրահաշիվ. Օրվա աշխատանք. 26.11.2019թ”

Հանրահաշիվ, Տնային աշխատանք, Աշուն, Uncategorized

Հանրահաշիվ. Տնային աշխատանք. 25.11.2018թ

Պարապմունք 18.

Քննարկում ենք հարցերը:

Թեմա՝ Բազմանդամի և միանդամի արտադրյալը:
Օր.1`3×(a+b)=3a+3b
Օր.2` 15×(x+y-z)15x+15y-15z
Օր.3`-3×(a-b)=-3a+3b
Օր.4` a×(a²+ab)=a³+a²b Օր.5`a×(3a+b)-b×(5+c)

Առաջադրանքներ՝  108-112/ ա, բ, գ, դ/
Շարունակել կարդալ “Հանրահաշիվ. Տնային աշխատանք. 25.11.2018թ”

Հանրահաշիվ, Տնային աշխատանք, Օրվա աշխատանք, Աշուն, Դասարանական աշխատանք, Խոհանոց, Uncategorized

Հանրահաշիվ. Օրվա աշխատանք. 19.11.2019թ

Պարապմունք 17.

Օր. 1՝ 5a+4(3a+7)=5a+4+3a+7=8a+11

Օր.2՝ (3x+7y)+(9x+3y)=3x+7y+9x+3y=12x+10y

Օր.3՝ -5a+4b-7+(-3b+8)=-5+4b-7-3b+8=5a+b+1

Օր.4՝ a+5x-(4x-7a)=a+5x-4x+7a=8a+x

Օր.՝ (3x-5x³)-(7x³-4x)=3x-5x³-7x³+4x=7x-12x³
Շարունակել կարդալ “Հանրահաշիվ. Օրվա աշխատանք. 19.11.2019թ”

Հանրահաշիվ, Տնային աշխատանք, Օրվա աշխատանք, Աշուն, Դասարանական աշխատանք, Uncategorized

Հանրահաշիվ. Օրվա աշխատանք. 13.11.2019թ

Պարապմունք 16.

Քննարկում ենք հարցերը:

Թեմա՝ Բազմանդամների գումարը և տարբերությունը:

Օր. 1

I բ. a⁴+14²

IIբ. 4²

a⁴+14²+4²

Օր. 2

Iբ. a+b

IIբ. b+c

a+b+(b+c)=a+b+b+c=a+2b+c

Օր. 3

Iբ. a+5x+6

IIբ.a+7x

a+5x+6+(a+7x)=a+5x+6+a+7x=2a+12x+6

Հանում.

Օր.1

Iբ.7a+6x

IIբ.6a+5x

7a+6x-(6a+5x)=7a+6x-6a-5x=a+x

Առաջադրանքներ՝
94-97

Շարունակել կարդալ “Հանրահաշիվ. Օրվա աշխատանք. 13.11.2019թ”

Հանրահաշիվ, Տնային աշխատանք, Uncategorized

Հանրահաշիվ. Օրվա աշխատանք. 12.11.2019թ

Պարապմունք՝ 15.

Քննարկում ենք ինքնաստուգում 2-ը:

Վերանայում ենք բլոգները, սխալները, լուծում ենք նմանատիպ առաջադրանքներ:

Կատարիր նման անդամների միացում:
1
Շարունակել կարդալ “Հանրահաշիվ. Օրվա աշխատանք. 12.11.2019թ”