Posted in Ձմեռ, Տնային աշխատանք, Կենսաբանոթյուն, Uncategorized

Կենսաբանություն. 05.02.2020թ

Փետրվարի 3-7

Միաբջիջ կենդանիների ընդհանուր բնութագիրը
Միաբջիջ կենդանիները նրանք են, որոնք բաղկացած է միայն մեկ բջիջից: Այս բջիջը մի ամբողջ օրգանիզմ է, որը կարող է ինքնուրույն գոյություն ունենալ, այսինքն ինքնուորւյն ապրել: Դրսում բջիջը ծածկված է ցիտոպլազմիկ թաղան: Շնչառությունն իրականացվում է մարմնի ամբողջ մակերևույթի միջոցով: Թթվածին պարունակող ջուրը մշտապես մտնում է ամենապարզ մարմինը, և այն հանվում է ածխածնի երկօքսիդի հետ միասին `պայմանագրային վակուոլի միջոցով:

Շարունակել կարդալ “Կենսաբանություն. 05.02.2020թ”

Posted in Русский, Տնային աշխատանք, Թարգմանություն, Կենսաբանոթյուն, Uncategorized

Պաշտպանված՝ Կենսաբանություն. Թարգմանություն. Տնային աշխատանք.Կրկնակի բեղմնավորում

Այս բովանդակությունը պաշտպանված է գաղտնաբառով։ Այն դիտելու համար դուք պետք է տրամադրեք ձեր գաղտնաբառը՝

Posted in Русский, Ձմեռ, Դասարանական աշխատանք, Թարգմանություն, Կենսաբանոթյուն, Uncategorized

Կենսաբանություն. Բույսերի կառուցվածք, բեղնավորում. Դասարանական աշխատանք. Թարգմանություն.06.12.2019

Բույսերի կառուցվածքը: Բույսերը՝ հատկապես ծաղիկները առաջանում են, բազմանում են բեղմնավորման միջոցով: Ծաղիկի մեջ կան գլխիկներ, այդ գլխիկների մեջ փոշի: Երբ քամի է լլինում քամին քշում է փոշին: Փոշին սկսում է զարգանալ, սերմվել, և սկսել աճել: Հատապտուղները նույնպես այդպես են բազմանում: Կենդանին ուտում է միրգը, և երբ գործողությունը կատարվում է, սերմը հելնում է այդտեղից և սկսում սերմվել: Համարյա ամբողջ բույսերը, մրգերը, հատապտուղները առաջանում են բեղնավորման միջոցով:

Posted in Տնային աշխատանք, Աշուն, Կենսաբանոթյուն, Uncategorized

Մերկասերմեր. Կենսաբանություն

Մերկասերմեր, բույսերի թագավորության 13—14 բաժիններից մեկը։ Սերմերը զարգանում են կոներում։ Ժամանակակից բոլոր տեսակները փայտատու բույսեր են, որի գերակշռող մասը ծառերն են, թեև կան նաև թփեր։ Մերկասերմերը վայրի ձևով աճում են աշխարհի գրեթե բոլոր տեղերում։ Հաճախ այս բույսերն աճում են այլ բուսատեսակների կողքին։ Տրիասի և յուրայի դարաշրջանում որոշ մերկասերմ բույսեր աստիճանաբար ձեռք են բերել ծաղկավոր բույսերին բնորոշ բոլոր կարևոր հատկանիշները՝ սերմնարան, սպի, կրկնակի բեղմնավորում և այլն, իսկ ավելի ուշ վերափոխվել են բուսական աշխարհի գերիշխող խմբի։

Posted in Տնային աշխատանք, Թարգմանություն, Կենսաբանոթյուն, Uncategorized

Կենսաբանություն. Պտերների բազմանում. Թարգմանություն

Պտերների բազմացումը լինում է շատ հետաքրքիր: Պտերների տերների վրա լինում են գնդիկներ,այդ գնդիկների մեջ կան սպոռներ: Գնդիկները բացվում են և սպոռները քամին քշում է: Սպոռները գտնվելով իրենց համար համապատասան և հարմար միջավայրում կսկսեն աճել: Սկզբում կլինի մեծ կանաչ տերև, որը վերևից երևում է ինչպես կանաչ հարթություն: Այդ տերևը մնում է և գնալով մեծանում: Նա սկսում է մեծանալ և դառնալ պտեր: Ու շարունակվում է նույն գործընթացը՝ պտերների բազմացումը:

Posted in Տնային աշխատանք, Աշուն, Կենսաբանոթյուն, Uncategorized

Պաշտպանված՝ Պտերներ. Կենսաբանություն. Տնային աշխատանք. 13.11.2019թ

Այս բովանդակությունը պաշտպանված է գաղտնաբառով։ Այն դիտելու համար դուք պետք է տրամադրեք ձեր գաղտնաբառը՝

Posted in Տնային աշխատանք, Աշուն, Կենսաբանոթյուն, Uncategorized

Կենսաբանություն. Տնային աշխատանք. Ջրիմուռներ.

Ջրիմուռների կառուցվածքը
Ջրիմուռներ ստորակարգ, ավտոտրոֆ սննդառություն, քլորոֆիլ պարունակող բույսերի էկոլոգիական խումբ են, որոնց գերակշռող մասը տարածված է և բնակվում է ջրային միջավայրում, որտեղ նրանք կազմում են բուսական զանգվածի հիմնական մասը։ Ջրիմուռները հարմարված են ցամաքային կյանքին, հանդիպում են հողում, ծառերի կեղևի վրա։ Ջրիմուռները, որպես էկոլոգիական խումբ համախմբված են ըստ իրենց ապրելակերպի։

Օգտվել եմ՝ https://hy.wikipedia.org