Մայրենի, Տնային աշխատանք, Դարձվածքներ

Դարձվածքներ

  • ականջ չունենալ
  • ականջ տալ
  • ականջբռնուկ անել
  • ականջբռնուկ տալ
  • ականջգըլը բռնել