Posted in Մայրենի, Տնային աշխատանք, Գրականություն, Դասարանական աշխատանք, Uncategorized

Կորոնավիրուս

Կորոնավիրուսը մահացու վիրուս է, որը տարածված է Չինաստանում դեկտեմբերի 26-ից: Իրականում կորոնավիրուսը բազմաթիվ անգամ եղել է Չինաստանում, բայց այսպիսի մեծ և հսկա տարածում դեռ չէր եղել: Կորոնավիրուսն ունի 14 օր գաղտնի շրջան, որի ժամանակ մարդ իրեն շատ լավ է զգում և ոչ մի ախտանիշ ի ունենում, որ նա վարակված է կորոնավիրուսով: 14-րդ օրը նրա մոտ սկսվում է գլխապտույտ, սրտխառնոց, ջերմություն և ուշագնացություն: Մարդկան, որոշակի մասը բուժվում է իսկ մի մասին չի հաջողվում բուժվել: Վիրուսից պաշտպանվելու համար հարկավոր է ոչ թե նստել տանը տաք-տաք և ոչ մի օդափողություն չանել այլ դուրս գալ, շնչել մաքուր օդ, խաղալ ձյան հետ, անընդհատ օդափոխել սենյակը և զբաղվել սպորտով իմունիտետ ունենալու համար և լվանալ ձեռքերը: Տարբեր կասկածներ կան, թե ինչից է առաջացել վիրուսը: Ռուս մեծ գիտնկանները և պրոֆֆեսորները ասում են, որ վիրուսը առաջացել է չղջիկի արյունից և տարածվել է գնացքի վրա քսված այդ արյունից: 

Posted in Հանրահաշիվ, Տնային աշխատանք, Օրվա աշխատանք, Դասարանական աշխատանք, Uncategorized

Հանրահաշիվ. Օրվա աշխատանք. 25.02.2020թ

Պարապմունք 6.

Հարցերի քննարկում:

Թեմա՝ Խորանարդների տարբերությունը

Տեսական նյութ

Ինչպես նախորդ պարապմունքին հաշվեցինք խորանարդների գումարը,  նույն դատողությունները կատարելով՝ կստանանք խորանարդների տարբերությունը՝

       a3b3=(a-b)(a2+ab+b2)

Այս հավասարությունն անվանում են խորանարդների տարբերության բանաձև: a2+ab+b2 բազմանդամն անվանում են a-ի և b-ի գումարի թերի քառակուսի: Բանաաձով տրվում է a3b3բազմանդամի վերլուծումը արտադրիչների:
Շարունակել կարդալ “Հանրահաշիվ. Օրվա աշխատանք. 25.02.2020թ”

Posted in Ձմեռ, Տնային աշխատանք, Օրվա աշխատանք, Դասարանական աշխատանք, Երկրաչափություն, Uncategorized

Երկրաչափություն. Օրվա աշխատանք. 20.02.2020թ

Պարապմունք 5.

Թեմա՝ Երկու ուղիղների զուգահեռության հայտանիշները:

Առաջադրանք  գրքից՝ 217 ա, բ, գ, 218, 222, 223
Շարունակել կարդալ “Երկրաչափություն. Օրվա աշխատանք. 20.02.2020թ”

Posted in Ձմեռ, Տնային աշխատանք, Օրվա աշխատանք, Դասարանական աշխատանք, Երկրաչափություն, Uncategorized

Երկրաչափություն. Օրվա աշխատանք. 19.02.2020թ

Պարապմունք 4.

Թեմա՝ Երկու ուղիղների զուգահեռության հայնիշները:

Սահմանում c ուղիղը a և b ուղիղների նկատմամբ կոչվում է հատող, եթե այդ ուղիղները հատում է երկու կետում:

a և b ուղիղները c հատողով հատելիս առաջանում են ութ անկյուններ:

❤ և <6, <4 և <5 խաչադիր անկյուններ

❤ և <5,  <4 և <6 միակողմանի անկյուններ

<1 և <5, ❤ և <7, <2 և <6, <4 և <8 համապատասխան անկյուններ
Շարունակել կարդալ “Երկրաչափություն. Օրվա աշխատանք. 19.02.2020թ”

Posted in Հանրահաշիվ, Ձմեռ, Տնային աշխատանք, Օրվա աշխատանք, Դասարանական աշխատանք, Uncategorized

Հանրահաշիվ. Օրվա աշխատանք. 19.02.2020թ

Պարապմունք 5.

Հարցերի քննարկում:

Թեմա՝ Խորանարդների գումարը:
2²=4
3²=9
10²=100
1³=1
2³=8
3³=27
2a³=8a³
Շարունակել կարդալ “Հանրահաշիվ. Օրվա աշխատանք. 19.02.2020թ”

Posted in Հանրահաշիվ, Ձմեռ, Տնային աշխատանք, Օրվա աշխատանք, Դասարանական աշխատանք, Uncategorized

Հանրահաշիվ. Օրվա աշխատանք. 18.02.2020թ

Պարապմունք 4.

Հարցերի քննարկում:

Թեմա՝ Խորանարդների գումարը:

I բանաձև (a-b)(a+b)=a²-b²

II բանաձև (a+b)²=a²+2ab+b²

III բանաձև (a-b)²=(a-b)(a-b)=a²-2ab+b²

IV բանաձև a³+b³=(a+b)(a²-ab+b²)=a-a²b+ab²+ba²-ab²+b³=a³+b³

m³+n³=(m+n)(m²-mn+n²)
Շարունակել կարդալ “Հանրահաշիվ. Օրվա աշխատանք. 18.02.2020թ”

Posted in Ձմեռ, Տնային աշխատանք, Օրվա աշխատանք, Դասարանական աշխատանք, Երկրաչափություն, Uncategorized

Երկրաչափություն. Օրվա աշխատանք. 13.02.2020թ

Պարապմունք 3.

Թեմա՝ Զուգահեռ ուղիղներ:

Տեսական նյութ

Սահմանում Երկու ուղիղներ հարթության վրա կոչվում են զուգահեռ, եթե նրանք չեն հատվում: 

Սահմանում Երկու հատվածներ կոչվում են զուգահեռ, եթե դրանք ընկած են զուգահեռ ուղիղների վրա:
Շարունակել կարդալ “Երկրաչափություն. Օրվա աշխատանք. 13.02.2020թ”

Posted in Հանրահաշիվ, Ձմեռ, Տնային աշխատանք, Օրվա աշխատանք, Դասարանական աշխատանք, Uncategorized

Հանրահաշիվ. Օրվա աշխատանք. 12.02.2020թ

Պարապմունք 3.

Հարցերի քննարկում:

Ամրապնդում ենք անցած թեմաները:

Առաջադրանք 1. Բացիր փակագծերը
x1
1) m²-n²
2) p²-q²
3) c²-d²
4) a²-b²
5) x²-1²
6) a²-2²
7) 2a²-b²
8) 5x²-y²
9) 2m²-3n²

Շարունակել կարդալ “Հանրահաշիվ. Օրվա աշխատանք. 12.02.2020թ”

Posted in Ձմեռ, Մայրենի, Տնային աշխատանք, Օրվա աշխատանք, Գրականություն, Դասարանական աշխատանք, Uncategorized

Մայրենի. Գրականություն. Օրվա աշխատանք. 11.02.2020թ

Փետրվարի 11

Դասարանում

Թարգմանում ենք.

Շարունակել կարդալ “Մայրենի. Գրականություն. Օրվա աշխատանք. 11.02.2020թ”