Posted in Մայրենի, Տնային աշխատանք, Բառարան

Արդի հայերենի ուղղագրական-ձեւակազմական բառարանի Ա

Արդի հայերենի ուղղագրական-ձեւակազմական բառարանի Ա
Աբեթ-այրված կտավից
Աբեղայական-հատուկ
Ագաթ-ագատ
Ագևոր-պոչավոր
Ագեփոկ-Գրաստի պոչի տակի փոկը
Ագի-Պոչ
Ագռավ-եղջերուկ
Ագրեսոր-ագրեսիա
Ագուցվածք-որակը
Ադաթ-ավանդական սովորույթ

Օգտվել եմ՝ Հայերեն օնլայն բառարանից