Posted in Ձմեռ, Տնային աշխատանք, Աշարհագրություն, Uncategorized

Աշխարհագրություն. Տնային աշխատանք. 19.02.2020թ

Դասի հղում
1. Որո՞նք են արդյունաբերության հին և նոր ճյուղերը:
Հին ճյուղերից են՝ մետաղաձուլությունը, թեթև արդյունաբերությունը և նոր ճյուղեր են էլեկտրաէներգետիկան, ավտոշինության ճյուղերի մեծ մասը և իհարկե քիմիան:

2. Նշեք արդյունաբերության այն ճյուղերը, որոնք դուք առաջնային եք համարում:
Ըստ ինձ էլեկտրաէներգիան ամենաառաջնային ճյուղերից մեկն է:
Շարունակել կարդալ “Աշխարհագրություն. Տնային աշխատանք. 19.02.2020թ”

Posted in Ձմեռ, Տնային աշխատանք, Աշարհագրություն, Դասարանական աշխատանք, Uncategorized

Աշխարհագրություն. Կրկնողություն

1․Ինչպե՞ ենք պետությունները խմբավորվում։
Տարածքով, բնակչության թվով, սոց-տնտեսական չափով:

2․ Ինչպե՞ս են որոշում բնակչության թիվը։
Միջին խտությամբ և մարդահամարներով:

3․ Ինչու՞ է  բնակչության թիվը զարգացած երկրներում ավելի քիչ, քան ոչ զարգացած երկրներում։
Զարգացած երկրներում տնտեսությունը ավելիշատ է և ավելի հեշտ է ապրել քան ոչ զարգացած երկրներում:
Շարունակել կարդալ “Աշխարհագրություն. Կրկնողություն”

Posted in Ձմեռ, Տնային աշխատանք, Օրվա աշխատանք, Աշարհագրություն, Դասարանական աշխատանք

Աշխարհագորություն. Շաբաթվա աշխատանք. Բնական ռեսուրս. 05.12.2019թ-12.12.2019թ

Դասի հղում

1․

2․

Ի՞նչ տարբերություն կա բնական ռեսուրսների և բնական պայմանների միջև:
Բնական ռեսուրսները դրանք, երբ բնությունց ստացված իրերը օգտագործել մեր իսկ պահաանջների համար, իսկ բնական պայմանները դա բնությունից ստացված իրերը օգտագործել ըստ նրանց պահանջի:

Կարո՞ղ է բնական պայմանը ժամանակի ընթացքում դառնալ բնական ռեսուրս, բերել օրինականեր:
Այո, իհարկե: Օրինակ՝ ծառը թթվաածինի համար, բայց կարող ենք օգտագործել վառարանի համար՝ մեր պահանջի:

Նշե՜ք հինգ սպառվող չվերականգնվող ռեսուրս և հինգ սպառվող վերականգնվող ռեսուրս:
Չվերականգնվող-Ծառ, առվակ, ծաղիկ, ալյումին, քար
Վերականգնվող-Արև, ծաղիկ

Նշե՜ք հինգ ռեսուրս, որոնց սպառվելու դեպքում կարելի է փոխարինել այլ ռեսուրսով:
Քար

 

 

 

 

 

 

Posted in Տնային աշխատանք, Օրվա աշխատանք, Աշարհագրություն, Աշուն, Դասարանական աշխատանք, Uncategorized

Աշխարհագրություն. Օրվա աշխատանք. 28.11.2019թ

Դասարանական աշխատանք․

1․ Ի՞նչ է ռասան։Ի՞նչ հատկանիշներով են տարբերվում։
Ռասան դա ազգային հատկանիշներ են, որոնք տարբերվում են միմյանցից: Գոյություն ունի ձորս տեսակ ռասա Եվրոպեոիդ, Մոնղոլիդ, Ավստրալոիդ, Նեգրոիդ
Շարունակել կարդալ “Աշխարհագրություն. Օրվա աշխատանք. 28.11.2019թ”

Posted in Տնային աշխատանք, Աշարհագրություն, Աշուն, Uncategorized

Աշխարհագրություն. Տնային աշխատանք.

Դասի հղումը

1․ Նշել 5 բնական գիտություն, որոնք կապված են աշխարհագրության հետ
Կենսաբանություն, հասարակագիտություն, ֆիզիկա, տնտեսագիտություն և բնապահպանագիտություն:
Շարունակել կարդալ “Աշխարհագրություն. Տնային աշխատանք.”