Posted in Uncategorized

1.Փակագծում տրված բառերը գրի՛ր կետերի փոխարեն՝ դնելով պահանջված թվով:

Այն ժամանակ Լեհաստանում ապրել են(ապրել) հարյուր տասնինը վայրի ցլեր(ցուլ) որոնցից (որ) չորսը (պահվել) պահվել են փորձատեսությունում , յոթը՝ կենդանաբանական այգիներում, իսկ հարյուր ութ ցլերը (ցուլ) կա՛մ արգելանոցներում են ապրել  (ապրել), կա՛մ ազատ արածել են (արածել)՝ որտեղ որ պատահեր, բայց և անտառային նախարարության մշտական հսկողության տակ են(եմ):

Իսկ առաջներում, երբ անտառի թավուտներում արածում էին (արածել) ավելի քան հազար հինգ հարյուր ցլեր(ցուլ), ոչ մեկը չէր հետևում նրանց:

Միայն Ուզանդայի Մյավա թերակղզում իննսուն գետաձիներից (գետաձի) ավելի քան հարյուր խոտաճարակ խոշոր կենդանիներ (կենդանի) են ապրում:

2.Գտի՛ր նախադասությունների արտահայտած մտքերի տարբերությունները՝ ուշադրություն դարձնելով թվականներին:

Ա. Բոլոր դասարաններում քսանհինգ աշակերտ կա: Բ. Բոլոր դասարաններում քսանհինգ-քսանհինգ աշակերտ կա:
Ա — բոլոր դասարաններում միասին:
Բ — ամեն մի դասարում կա քսանհինգ արշակերտ:

Ա. Շրջանի գյուղերում երկու դպրոց կա: Բ. Շրջանի գյուղերում երկուական դպրոց կա:
Ա — բոլոր գյուղերում միասին երկու դպրոց:
Բ — ամեն գյուղում երկու դպրոց կա: 

Ա. Թռչունները չորս փետուր գցեցին ու անցան: Բ. Թռչունները չորսական փետուր գցեցին ու անցան:
Ա — բոլոր թռչունները ընդհանուր չորս փետուր գցեցին:
Բ — ամեն թռչուն չորս հատ փետուր գցեց:

Ա. Ընկերներսցցֆ ամրոցում մի տուն ունեն:  Բ. Ընկերներս ամրոցում մի-մի տուն ուն:
Ա — ընկերներս ընդհանուր մի հատ տուն ունեն ամրոցում:
Բ — ընկերներիցս յուրաքանչյուրը ունի մեկական տուն ամրոցում: 

3. Տրված թվականների հոմանիշ ձևերը կազմի՛ր: Տրված և ստացված բոլոր թվականները անվանի՛ր մեկ բառով:
Օրինակ`հարյուրական-հարյուր-հարյուր:

Տասական — տասը-տասը
տասներկու-տասներկու — տասներկուական
հազար-հազար — հազարական
քսանհինգական — քսանհինգ-քսանհինգ
վեցական-վեց-վեց

4.Ա. և Բ. Նախադասությունները համեմատի՛ր: Տարբերությունները գտի՛ր` ուշադրություն դարձնելով թվականներին:

Ա. Ամեն մեկը երկու հաղթանակ շահեց: Բ. Բոլորը երկուական հաղթանակ շահեցին:
Ա — յուրաքանչյուրը երկուական հաղթանակ շահեց:
Բ — բոլորը երկու հաղթանակ շահեցին:

Ա. Հաղթողներից յուրաքանչյուրին մի գիրք նվիրեցին: Բ. Հաղթողներին մի-մի  գիրք նվիրեցին:
Ա — յուրաքանչյուրին մեկական գիրք նվիրեցին:
Բ — բոլորին մի գիրք նվիրեցին:

Ա. Ռոբոտներից յուրաքանչյուրը քսան հրահանգի էր ենթարկվում: Բ. Ռոբոտները  քսանական  հրահանգի էին  ենթարկվում:
Ա — յուրաքանչյուրը քսան հրահանգի էր ենթարկվում:
Բ — բոլորը քսան հրահանգի էին ենթարկվում:

Ա. Ամեն մի թզուկը հինգ խնդիր առաջարկեց: Բ. Թզուկները հինգական  խնդիր առաջարկեցին:
Ա — յուրաքանչյուրը հինգ խնդիր առաջարկեց:
Բ — բոլորը հինգ խնդիր առաջարկեցին:

Ա. Ամեն անկյունում յո՛թ քար շարիր: Բ. Անկյուններում քարերը յոթ-յո՛թ շարիր:
Ա — յուրաքանչյուրը անկյունում յոթ քար շարիր:
Բ — բոլոր անկյուններում յոթ հատ քար շարիր:

5. Բառի կրկնությամբ կամ ական ածանցով նոր թվականներ ստացի՛ր տրվածներից: Փորձի՛ր բացատրել , թե ստացված բոլոր թվականներն ինչո՛ւ են կոչվում բաշխական:

Քառասուն — քառասունական
յոթանասուն — յոթանասունական 
ութսուն — ութսունական
տասնութ — տասնութական 
երկու հարյուր- երկու հարյուրական

6.Նախադասությունների միտքն արտահայտի՛ր այլ կերպ՝ ընդգծված բառերը փոխարինելով ուրիշներով:

Թանգարանում  սրահներից ամեն մեկում ցուցադրվող վաթսունական առարկա կա:
Թանգարանի սրահներում վաթսուն-վաթսուն առարկաներ են ցուցադրվում:

Դպրոցի ամբողջ դասարաններում տասնհինգ-տասնհինգ սեղան է դրված:
Դպրոցի յուրաքանչյուր դասարանում, տասնհինգ-տասնհինգ սեղաններ են դրված:

Յուրաքանչուր երամում տասնհինգական կռունկ է:

Այդտեղ  ամեն մի գետ երեքական վտակ ունի:

Շենքերի նկուղները երկու-երկու ելք ունեն՝ հիմնական և վթարային:

Տղաներին հազար դրամով պարգևատրեցին:

7. Սխալները գտի՛ր և ճշտի՛ր:

ա) Օրվա մեջ քսան սիգարետներ  ծխողն ամեն տարի ավելի քան հարյուր տասնյոթ հազար քառակուսի սանտիմետր թուղըբմթ ծուխ ու մոխիր է դարձնում:

Այդքան թուղթը բավական է երեք հարյուր էջեր ունեցող մի գիրք հրատարակելու համար:

բ) Մի անգամ տասնվեց տղա բաժանվեցին երկու խմբին:

Իրար ետևից յութանասունհինգ բառեր թելադրվեց:

Այդ բժիշկի երեսունհինգ վիրահատությունն էլ հաջող են անցել:

Հիսունչորս հոյակապ նկարներով այդ գիրքգհը շատ հին էր:

Հավաքվածներից ամեն մեկը երեքա՝ծխկան լեզու գիտեր:

Ջութակահարներից ամեն մեկը հինգական մեղեդի նվագեց:

Սենյակներում սեղանները շարված էին երեքական-երեքական:

Աշխատել եմ՝ Սվետայի և Միլուշի հետ: