Posted in Ձմեռ, Պատմություն, Տնային աշխատանք, Uncategorized

Պատմություն. Տնային աշխատանք. 10.02.2020թ

Առաջադրանք 1.

Դասարանական-Հայ ժողովրդի պայքարը արաբական գերիշխանության դեմ/ Հայոց պատմությւոն, 7-րդ դասարան, էջ52-56/

Տանը

1. Ներկայացնել 8-րդ դարում տեղի ունեցող կարևոր իրադարձությունների ժամանակագրությունը:
Շարունակել կարդալ “Պատմություն. Տնային աշխատանք. 10.02.2020թ”

Posted in Ձմեռ, Տնային աշխատանք, Աշարհագրություն, Դասարանական աշխատանք, Uncategorized

Աշխարհագրություն. Կրկնողություն

1․Ինչպե՞ ենք պետությունները խմբավորվում։
Տարածքով, բնակչության թվով, սոց-տնտեսական չափով:

2․ Ինչպե՞ս են որոշում բնակչության թիվը։
Միջին խտությամբ և մարդահամարներով:

3․ Ինչու՞ է  բնակչության թիվը զարգացած երկրներում ավելի քիչ, քան ոչ զարգացած երկրներում։
Զարգացած երկրներում տնտեսությունը ավելիշատ է և ավելի հեշտ է ապրել քան ոչ զարգացած երկրներում:
Շարունակել կարդալ “Աշխարհագրություն. Կրկնողություն”