Posted in Մայրենի, Գործնական քերականություն, Գրականություն, Դասարանական աշխատանք, Uncategorized

Մայրենի. Ինքնուրույն աշխատանք

 1. Լրացրո՛ւ բաց թողնված հատվածները.

Գոյական անվան խոսքիմաստային կարգի մեջ մտնող բառերը ցույց են տալիս …………… հասկացողություն։ Գոյական եզրույթը …………………..արմատից է, որը նշանակում է …………………………………….։ Եվ նախապես գոյական են ճանաչվել տեսանելի, շոշափելի առարկաները, այսինքն՝ առարկա ցույց տվող բառերը։ Այնուհետև ընդհանրական դառնալով՝ գոյական են դիտվել ոչ միայն մարդու կողմից ընկալվող, տեսանելի, շոշափելի առարկաները, այլև մեր գիտակցությամբ առարկայացված հասկացությունները, օրինակ՝  բուժում, սեր, հաղթանակ։ Այսպիսով՝ գոյական են համարվում ………………………………………………………………………։ Գոյականի խոսքիմասային կարևոր առանձնահատկությունը …………………………………………………….. է։

2. Գոյականների տեսակներն են (ընդգծի՛ր ճիշտ պատասխանը).

 • Հասարակ և հատուկ, թանձրացական (նյութական) և վերացական, անորոշ-որոշյալ գոյականներ, շնչավոր և անշունչ գոյականներ
 • Հասարակ և հատուկ, թանձրացական (նյութական) և վերացական, անձ և ոչ անձ ցույց տվող, շնչավոր և անշունչ գոյականներ
 • Անձ և ոչ անձ ցույց տվող, շնչավոր և անշունչ, հասարակ և հատուկ գոյականներ

3. Ստորև հասարակ գոյականների սահմանումն է, հատուկ գոյականինն ի՛նքդ սահմանիր: 

Այն բառերը, որոնք անվանում են առարկայի տեսակը ընդհանուր կերպով և կարող են մասնավորվել տվյալ տեսակի բոլոր առարկաների վրա, կոչվում են հասարակ գոյականներ, օրինակ` աղջիկ, մարտ, գյուղ և այլն:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Լրացրո՛ւ բաց թողնված տարբերակը.

Հատուկ անուններ են՝

 • Անձնանունները
 • Կենդանիներին տրվող անունները
 • Կազմակերպությունների, հիմնարկների, թերթերի, գրական երկերի անվանումները
 • Տեղ անունները

5. Գրի՛ր.

 • Թանձրացական գոյականի 5 օրինակ
  Աթոռ, սեղան, գիրք, տետր, հեռախոս
 • Վերացական գոյականի 5 օրինակ
  Սեր, առողջություն, երջանկությունից, խաղաղություն, ձայն
 • Անշունչ գոյականի 5 օրինակ
  Փայտ, համակարգիչ, գիրք, աթոռ, սեղան 
 • Շնչավոր գոյականի 5 օրինակ
  Շուն, կատու, Սվետիկ, թռչուն, Առյուծ
 • Անձ ցույց տվող գոյականի 5 օրինակ
  Մարիա, Միլենա, Սվետա, Լալա, Օֆելյա
 • Իր ցույց տվող գոյականի 5 օրինակ
  Գիրք, տետր, գրիչ, մատիտ, համակարգիչ

6. Լրացրո՛ւ բաց թողնված հատվածները.

Գոյական անուններն ունեն երկու թիվ՝ ……………………………………………։  …………………….. ցույց է տալիս………………………………….. կամ տվյալ տեսակի առարկան ընդհանրապես, ինչպես՝ ծառտղա։ Բառի ուղիղ ձևն է։ ……………………………… ցույց է տալիս …………………………….., oօրինակ՝ ծառերտղաներ։ Կազմվում է…………………………………. վերջավորությունների միջոցով։ Միավանկ բառերին ավելանում է ………………………………………, իսկ բազմավանկներին՝…………………………………………………….։

7. Բեռ, գառ, լեռ, եզ, դուռ, մատ, նուռ, ծունկ, թոռ, կուռ, ծոռ, ձուկ, հարս, մուկ բառերը հոգնակին կազմում են հետևյալ կերպ (պետք չէ դարձնել հոգնակի թիվ, այլ գրել սահմանումը).

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

8. Կին, մարդ, պարոն բառերը հոգնակին կազմում են հետևյալ կերպ. (պետք չէ դարձնել հոգնակի թիվ, այլ գրել սահմանումը).

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

9. Լրացրո՛ւ բաց թողնված հատվածները.

Բաղադրյալ գոյականները, որոնց վերջին բաղադրիչը միավանկ արմատ է, երկու ձևով են հոգնակի կազմում:

Եթե այդ միավանկ արմատը գոյականի իմաստ ունի (օրինակ՝ դաշտավայր, հեռագիր), ավելանում է եր վերջավորություն: Իսկ եթե բառավերջի վերջին արմատը բայրարմատ է (օրինակ՝ ժամացույց, վիպագիր), ավելանում է ներ վերջավորությունը:

Եթե մեկուկես վանկանի բառի կես վանկը գտնվում է բառասկզբում, ապա ավելանում է ներ։ Օրինակ՝ բը-ժիշկ-ներ։ Իսկ եթե մեկուկես վանկանոց բառի կես վանկը գտնվում է բառավերջում, ապա ավելանում է եր.։ Օրինակ՝ կայ-սըր-եր։

10 .Հոլովիր կամուրջ, մորաքույր, տուն, ամառ բառերը:

Ուղղական (ո՞վ, ի՞նչ)-կամուրջ, մորաքույր, տուն, ամառ

Սեռական (ո՞ւմ, ինչի՞)-կամուրջին, մորաքույրին, տնին, ամռանը

Տրական (ո՞ւմ, ինչի՞ն)-կամուրջին, մորաքույրին, տնին, ամռանը

Բացառական (ումի՞ց, ինչի՞ց)-կամուրջից, մորաքույրից, տնից, ամառից

Գործիական (ումո՞վ, ինչո՞վ)-կամորջով, մորաքույրով, տնով, ամառով

Ներգոյական (ո՞ւմ մեջ, ինչո՞ւմ, ինչի՞ մեջ)-կամուրջի մեջ, մորաքույրի մեջ, տան մեջ, ամռան մեջ

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s