Posted in Հանրահաշիվ, Դասարանական աշխատանք, Uncategorized, ֆլեշմոբ

Հանրահաշիվ. Ֆլեշմոբի քննարկում.09.09.19

1. 78 զբոսաշրջիկների համար նախատեսել էին վեցտեղանոց և չորստեղանոց նավակներ։ Յուրաքանչյուր տեսակի քանի՞ նավակ կար, եթե բոլոր զբոսաշրջիկները տեղավորվեցին 15 նավակում, և բոլոր տեղերը զբաղեցվեցին։
I-xհատ|6x
II-15-x|4·(15-x)
6x+4·(15-x)=78
6x+60-4x=78
2x+60=78
2x=78-60
2x=18
x=9(6տեղանոց)
x=15-9=6(4տեղանոց)

4·15=60
78-60=18
18:2=9(6տեղանոց)
15-9=6(4տեղանոց)

2. Երկնիշ թվին ձախից և աջից կցագրեցին 3 թվանշանը: Արդյունքում ստացվեց սկզբնականից 43 անգամ մեծ թիվ: Գտեք այդ երկնիշ թիվը։

3. Ո՞ր թվանշանը պետք է ձախից և աջից կցագրել 23 թվին, որպեսզի ստացված քառանիշ թիվը մեծ լինի 6000-ից և բաժանվի 3-ի։

4. Եռանկյան պարագիծը 62 սմ է: Նրա կողմերից մեկը 26 սմ է: Մյուս երկու կողմերից մեկը մյուսից փոքր է 3 անգամ: Գտեք եռանկյան մյուս կողմերի երկարությունները:

5. Գրիգորը 11 տարեկան է: Վեց տարի առաջ նրա տարիքը վեց անգամ փոքր էր հոր տարիքից: Հիմա քանի՞ տրեկան է Գրիգորը հայրը:

6. Գտեք այն երկնիշ թվերի քանակը, որոնց գրության մեջ գոն մեկ հատ 2 կամ 7 թվանշան կա:

7. Երբ մտապահված թվի կրկնապատիկին գումարեցին 7, 41 ստացվեց: Ի՞նչ թվով պետք է բազմապետկել աիդ մտապահված թիվը, որ ստացված արտադրյալի և 16-ի տարբերությունը 120 լինի:

8. Քսան մարդու միջին տարիքը 30 է: Ուրիշ երեսուն մարդկանց միջին տարիքը 20 է: Որքա՞ն կլինի այդ հիսուն մարդկանց միջին տարիքը:

9. Թվային ուղղի վրա A կետը համապատասխանում է 75 թվին (այս փաստը կարելի է գրել՝ A(75)): Այդ կետից 186 միավոր գնացին դեպի աջ, հետո 200 միավոր՝ դեպի ձախ: Ո՞ թվին է համապատասխանում վրեջնական կետը:

10. Գտեք այնպիսի երկնիշ թիվ, որը 8-ի բաժանելիս տա 7 մնացորդ, իսկ 9-ի բաժանելիս՝ 8 մնացորդ:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s