Posted in Բնագիտություն, Գարուն, Դասարանական աշխատանք, Uncategorized

Բնագիտություն. Դասարանական աշխատանք.

Image-24.png

3) Բենզինի այրվելի-ք, եղյամի առաջացումը-ֆ, կաթի թթվելը-ք, ջրի եռալը-ֆ, հայելու փշրվելը-ֆ:
4) Բենզինի թորումը բնական նավթից:
5) Պողպատի ժանգոտվելը խոնավ օդում, չոր սառույցի առաջացումն ածխաթթու գազից:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s