Posted in Համաշխարհային Պատմություն, Պատմություն, Տնային աշխատանք, Գարուն, Uncategorized

Պատմություն. Տնային աշխատանք

Դասական դարաշրջանի հունական մշակույթը

Սահմանել մշակույթ, կրոն  հասկացությունները:
Կրոն, հասարակական գիտակցության ձև:
Մշակույթ, կուլտուրա հասարակության և մարդու պատմական զարգացման որոշակի մակարդակ, որն արտահայտվում է մարդկանց գործունեության և կյանքի կազմակերպման ձևերով ու տիպերով։

Պատմիր, համեմատիր քո հասակակցի կրթությունը, դաստիարակությունը հին Հունաստանում  ապրող քո հասակակցի հետ:
Այս դարի կրթությունը, դաստիարակությունը իմ հասարակիցների համար շատ լավ, չնայած մի քիչ շատ լավ է: Բայց ընդհանուր առմամբ հաստատ հին ունատանի իմ հասարակիցնրից լավ: Ճէ որ ժամանակները փոխվել են, փոխվել է շրջապատը և այլ բաներ:

Հիմնավորիր , այն միտքը, որի հետ համաձայն ես: /Ցիցերոնի Ցիցերոն.խոսքեր, որոնք ստիպում են մտածել:/
<<Խոսքեր, որոնք ստիպում են մտածել>> շատ լավ միտք է: Չէ որ հանկարծակի դու ինչ-որ խոսք ես ասում ու սկսում ես մտածել այդ խոսքի վրա: Շատ լավ և հետաքրքիր միտք է:

  • Պարծենկոտ խոսքերը թուլության առաջին հատկանիշն են, իսկ մեծ գործերի ընդունակ մարդիկ լեզուն փակ են պահում:
    Աշխարհում ընտանեկան օջախից քաղցր ոչինչ չկա:
  • Մոլորվելը հատուկ է յուրաքանչյուրին, բայց իրենց մոլորության մեջ համառում են միայն հիմարները:
  • Մարդը գեղեցիկ է իր վարքի գունագեղությամբ:
  • Սերը ծնողների հանդեպ բոլոր առաքինությունների մայրն է:

Ներկայացնել Օլիմպիական խաղերի պատմությունը

Աղբյուրը ՝Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 84-88, համացանց

Լրացուցիչ աշխատանք

Թարգմանություն

Воспитание детей

Как жили дети в девней Греции՛

Высшее образование

В Древней Греции не было университетов, как в наши дни. С конца V в. до н.э. вошло в моду дальнейшее обучение рисованию и различным наукам -геометрии, астрономии, географии, риторике и философии. Преподавали эти предметы за особую плату софисты – учителя мудрости. Многие философы создавали собственные школы, как это сделали в V-IV вв. до н.э. в Афинах Сократ, Платон и Аристотель.

Հին Հունաստանումչկար ինստիտուտներ,  ինչպես մեր օրերում: Ք. ա. Հինգորորդ դարի վերջերին մոդա մտավ հեռավար դասերը-երկրաչափություն, աստղագիտություն, աշխարհագիտություն, հռետորաբանություն և փիլիսոփայություն: Տալիս էին այդ առարկաները յուրահատուկ սոֆիստի գնով-իմաստուն ուսուցիչներ: Շատ փիլիսոփաներ ստեղծել էին իրռնց սեփական դպրոցները, ինչպես դրանք անում էին ք.ա. V-IV դարերին. Մինչև Աֆինախ Սոկռատ, Պլատոն և Արիստոտելը:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s