Posted in Մաթեմատիկա, Տնային աշխատանք, Օրվա աշխատանք, Դասարանական աշխատանք, Uncategorized

Մաթեմատիկա. Օրվա աշխատանք. 07.03.2019թ.

Դաս.՝ 20.
1.Գտիր հետևյալ թվերի բացարձակ արժեքը և հակադիր թիվը:
|-1|=1
|-1.3/4|=1.3/4
|0|=0
|6/7|=6/7
|-9/1111|=9/1111
|-11.34/37|=11.34/37
Շարունակել կարդալ “Մաթեմատիկա. Օրվա աշխատանք. 07.03.2019թ.”

Posted in Տնային աշխատանք, Տրամաբանություն, Գարուն, Uncategorized

Տրամաբանություն. 08.03.2019թ

  1. Գրված են 1 2 3 4 5 6 թվերը: Օգտագործելով թվաբանական գործողությունների նշաններ և փակագծեր, առանց թվերի հերթականությունը փոխելու, կազմեք արտահայտություն, որի արժեքը լինի 121։
    (1+2):3+(4·5·6)=121

Շարունակել կարդալ “Տրամաբանություն. 08.03.2019թ”