Posted in Մայրենի, Ուրբաթյան ընթերցում, Տնային աշխատանք, Իմ գրադարան, Իմ գրադարանը, Uncategorized

Ուրբաթյան ընթերցում. մայրենի

Ուրբաթ օրը մեզ մոտ ուրբաթյան ընթերցում էր: Եվ մենք մայրենիի դասաժամին գրքեր ընթերցեցինք: Կային երեխաներ, որոնք գրադարանից  էին վերցրել, և կայն մարդիկ, որ իրենց հետ էին բերել, օրինակ՝ ես: Ես կարդացի «Աշխարհի իմԱտլասը» գիրքը: Դա մայրցամաքների մասին գիրք է, որտեղ կան աշխարհի վեց մայրցամաքները, որտեղ ամեն մայրցամաքում ցույց է տրված իր ամենահայտնի և գեղեցիկ տեղեը,  քանի պետություն և լեզու ունի… Ինձ շատ դուր եկավ այս գիրքը, իր տեսքով և իր փաստերով: Խորհուրդ եմ տալիս նաև ձեզ!

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s