Posted in Մայրենի

Պատառաքաղների վեճը

Մի  անգամ  ծննդյանս  օրը   ես  հրավիրեցի  իմ  ընկերներին `   ելակով    տորթ  ուտելու:    Որոշեցի  շատ  գեղեցիկ  սեղան  գցել:   Հանեցի  տոնական  ափսեները,    բաժակները,    իսկ  երբ  մոտեցա  պատառաքաղներին,  ապշեցի  պատառաքաղները  կռիվ   էին  անում: 

— Հիմա   էլի  կվերցնեն  փոքր  պատառաքաղները,  ինչպե`ս    միշտ,    նրանք  են  դրվում  տոնական  ափսեների  կողքը,    իսկ  մենք   նուրբ  ենք,   փայլուն,   ոսկեզօծ  և  նախատեսված  ենք   համով  դեսերտ  ուտելու  համար,-  գլուխ  գովացին    փոքր  պատառաքաղները:

_   Բա  մենք  ին`չ     ասենք,-  խառնվեցին  վեճին   դանակները,-  առանց  մեզ  սեղանից   օգտվել   չիլինի:   Չէ՞    որ  մենք  համաչափ  փոքրացնում   էնք  ուտելիքը,  և   սեղանից   օգտվելը  դարձնում  էնք  հարմար  և  գեղեցիկ:   Այսքանը    լսելով`    ես  ասացի.

-Մի `  վիճեք,    սիրելիներս,   դուք  բոլորդ  էլ   պետքական  և    շատ    անհրաժեշտ   սեղանի  պարագաներ  եք ,   ուղղակի    ամեն  մեկդ    ունեք    ձեր  նշանակությունը `    կախված,  թե   ինչպիսի   ուտեստ  է   դրվելու  սեղանին:    Այնպես  որ  հաշտվեք   իրար  հետ  ու  ամենմեկդ  էլ   սպասեք   ձեր  ժամին:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s