Ֆիզիկոսներ, Հերտաքրքիր է իմանալ

Անանիա Շիրակացի
Անանիա Շիրակացի 7-րդ դարի հայ գիտնական։ VII դարում փիփլիսոփայական բնագիտկան ուղղության հիմնադիր Անանիա Շիրակացին շարունակել է գտության օրենքները: Նա գիտականորներ բացատրելէ արեգակի և լուսնի խավարումները, մակընթացություններն ու տեղատվությունները, պաշտպանել է երկրի գնդաձևության մասին տեսակետը և գրել թվաբանության հայերեն առաջին դասագիրքը:
image